Nieuws/Binnenland
843920
Binnenland

Noord-Holland vecht tegen windmolens

Gek van zoef, zoef…

De publieke tribune van het provinciehuis in Haarlem zit geheid vol als het onderwerp windmolens op de agenda staat.

Zo ook vorige week, toen zo’n vijftig mensen uit Midwoud, Hauwert en Zwaagdijk in de gemeente Medemblik hun ongenoegen uitten. Gewapend met ingestudeerd strijdlied protesteerden zij tegen de voorgenomen bouw van windmolens in hun West-Friesland.

Siem Zeilemaker is een van die ontevreden burgers. Hij kijkt vanuit zijn achtertuin in Medemblik uit op De Ambtenaar. Dat is met bijna 200 meter de hoogste windmolen van ons land. „Als de wind deze kant op staat, hoor je zoef… zoef. Om gek van te worden. Er was veel weerstand tegen de bouw. We willen geen herhaling.”

De West-Friezen zijn behalve voor geluidsoverlast ook bang voor waardevermindering van hun huizen en vervuiling van het landschap. Zeilemaker: „De lintdorpen in deze regio bestaan al eeuwen. Bebouwing werd altijd zo veel mogelijk tegengehouden om het zicht op het achterland niet te belemmeren. De gemeente Medemblik heeft dan ook unaniem tegen de windmolens gestemd.” Een beslissing die de provincie overigens zonder problemen naast zich neer kan leggen.

Protesterend

Behalve protesterend burger is Zeilemaker raadslid in de gemeente Medemblik. Zijn partij Progressief West-Friesland strijdt fel tegen wind op land in de regio. „Het blijkt echt te helpen. De provincie zoekt naar locaties waar de minste weerstand is van omwonenden. Daarom laten we van ons horen.”

Het Rijk, provincies, gemeenten en burgers liggen met elkaar overhoop over het onderwerp. Hoewel in Noord-Holland VVD, PvdA, D66 en CDA in het coalitieakkoord van 2011 afspraken dat er geen windmolens op land bij mochten komen, moest het provinciaal bestuur onder druk van het Rijk het beleid aanpassen.

De provincie worstelt met de opdracht, want bijna alle partijen zijn tegen de windmolens op land. Gedeputeerde Jaap Bond zegt: „Als wij de locaties niet aanwijzen, wordt het in Den Haag gedaan. Dan hebben we er geen grip meer op. Ons beleid is erop gericht om twee oudere molens te verwijderen en er een terug te plaatsen, zo veel mogelijk bij elkaar.”

Volgens sommige oppositiepartijen zou de provincie ’het knechtje van het Rijk’ zijn. Het verwijt dat Zeilemaker de bestuurders maakt, is dat ze zouden regeren vanuit het zuiden van de regio. „West-Friesland is relatief ver van Haarlem. Een windmolen meer of minder bij ons lijkt er voor hen niet toe te doen. Waarom heeft de provincie niet méér geageerd tegen de plannen van het Rijk?”

Volgens gedeputeerde Bond heeft Noord-Holland zich juist kranig verzet. „We hebben ruziegemaakt met alle provincies en het Rijk.” Het liefst had hij de windmolens op de Afsluitdijk gezien. „Maar daar was minister Schultz niet voor. Ik denk dat het Rijk die optie wil bewaren tot 2023, als er nog meer duurzame energie opgewekt moet worden.”

Noord-Holland

Oppervlakte: 2671 km²

Inwoners: 2.741.442

Hoofdstad: Haarlem

Commissaris van de Koning: Johan Remkes (VVD)

Samenstelling Provinciale Staten: VVD (13), PvdA (11), D66 (6), SP (5), CDA (5), GroenLinks (5), PVV (3), OBP (1), Partij voor de Dieren (1), Ouderenpartij (1), 50PLUS (1), ChristenUnie-SGP (1), Fractie Boer (1), Forza! N-H (1)