Nieuws
843986
Nieuws

Flinke bonussen financiële sector

Prestatiebeloning fors omhoog

Bedrijven hebben meer ruimte om variabele beloningen uit te keren. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam in 2013 met 14 procent toe tot 2.260 euro. De financiële sector en mensen werkzaam in de delfstoffenwinning kregen het meest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij prestatiebeloning hangt de jaarlijkse loonstijging of jaarlijkse bonus af van jouw prestatie of die van je afdeling. Die prestatie moet meetbaar zijn. Prestatiebeloning wordt ook wel resultaatafhankelijke beloning of flexibele beloning genoemd. Als het resultaat van het hele bedrijf of de hele organisatie telt, dan heet het winstdeling.

Het CBS heeft becijferd dat in 2013 ruim 13 miljard euro beschikbaar was voor prestatiebeloningen, ofwel 1,4 miljard euro meer dan in 2012.

Nutsbedrijven en financiële sector

In alle bedrijfstakken ging de prestatiebeloning omhoog, uitgezonderd de horeca. In de financiële sector (banken, verzekeringswereld) lag de gemiddelde prestatiebeloning op 8.000 euro. In de delfstoffenwinning (olie- en gasproductie) was dat 13.000 euro.

In totaal werd in 480.000 banen - zes procent van alle werknemersbanen in ons land - een prestatiebeloning van 5.000 euro of meer verdiend. In de delfstoffenwinning en bij energiebedrijven kreeg bijna de helft van de werknemers een prestatiebeloning. In de delfstoffenwinning ontving  een op de zes werknemers zelfs een beloning van 20 duizend euro of meer.

 

Verder meldt het CBS dat werknemers met een hoger jaarloon vaker een beloning krijgen die gekoppeld is aan de persoonlijke prestatie of de prestatie van de onderneming. Ruim de helft van de werknemers die meer dan 1 ton per jaar verdienden (exclusief bijzondere beloning) kregen een prestatiebeloning van 5 duizend euro of meer. Zestig procent van de werknemers die meer dan 2 ton verdienden ontvingen een beloning van 20 duizend euro of meer.