Nieuws/Binnenland
84409878
Binnenland

VU onderzoekt lesstof vanwege racismeprotesten

AMSTERDAM - De Vrije Universiteit in Amsterdam gaat haar lesmateriaal tegen het licht houden. Vanwege de wereldwijde protesten tegen racisme kondigt de universiteit aan „nog kritischer te kijken naar haar curricula en naar rolpatronen en internationale verhoudingen, en strijden tegen de ongelijkwaardigheid die daar vaak nog in zit.” Ook wil de universiteit een einde maken aan „kansenongelijkheid bij een academische loopbaan.”

De VU wil binnenkort met studenten en medewerkers in gesprek. „Stemmen van woede en verdriet, uit de eigen gemeenschap en van daarbuiten, houden ons een spiegel voor. Ze dagen ons uit om ook naar ons eigen verleden te kijken, ons eigen handelen, onze eigen structuren en onze eigen vooroordelen en vanzelfsprekendheden”, aldus de universiteit.