Nieuws/Binnenland
844523
Binnenland

Ministerie betreurt vonnis over bewaarplicht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie betreurt dat de rechter de Wet bewaarplicht buiten werking heeft gesteld. Wat het ministerie betreft wordt de betrokken wet snel gewijzigd, maar wel op zo'n manier dat de bewaarplicht overeind blijft.

Door de uitspraak van de rechter hoeven providers vanaf woensdag niet langer verplicht de gegevens te bewaren voor de opsporing en vervolging van misdrijven. Het ministerie maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor de aanpak van criminaliteit.

Het is nog niet duidelijk of het departement in hoger beroep gaat. Maar ook als dat er komt, blijft de wet buiten werking.

De afgetreden veiligheidsminister Ivo Opstelten was al van plan de Wet bewaarplicht aan te passen en het ministerie gaat door met dat wetsvoorstel. Kern daarvan is dat de bewaarplicht overeind blijft, maar dat er aanpassingen nodig zijn om de persoonlijke levenssfeer afdoende te waarborgen.

Het voorstel houdt in dat de data beter beveiligd worden en dat de opsporingsdiensten zich aan strengere regels moeten houden om de gegevens in te kijken. Ook moet de rechter-commissaris hier toestemming voor geven en verder veranderen de termijnen voor inzage. Het ministerie liet weten dat het vonnis in de wijziging zal worden meegenomen.

Het ministerie constateert dat de kortgedingrechter heeft aangegeven dat de bewaarplicht noodzakelijk en effectief is en dat de bewaarplicht een gerechtvaardigd doel dient. Ook heeft de Staat „voldoende aannemelijk gemaakt dat bepaalde vormen van criminaliteit nagenoeg uitsluitend zijn op te sporen door het gebruik van historische telecommunicatiegegevens”, aldus de verklaring van het ministerie.

Het departement hoopt dat het wetsvoorstel snel kan worden behandeld, zodat het in werking kan treden.

Politie

Ook de politie betreurt het besluit. Volgens de politie zouden allerlei vormen van criminaliteit niet bestaan zonder internet. Ook zijn de gegevens belangrijk bij het 'klassieke opsporingswerk', om zo bijvoorbeeld relaties vast te stellen tussen slachtoffer en mogelijke dader, of daders onderling.

„Nu de bewaarplicht per direct is afgeschaft, zal dat grote impact hebben op toekomstige opsporing en vervolging”, aldus het OM.