Nieuws
844614
Nieuws

’Traditioneel kostwinnersgezin komt geld te kort’

Traditionele kostwinnersgezinnen waarbij één ouder werkt en een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro, komen geld te kort om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Hierdoor staan ze dagelijks voor moeilijke financiële keuzes.

Dit blijkt uit cijfers die het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2015 dat vandaag is verschenen.

Rondkomen

Het Nibud maakt zich al langer zorgen om de bestedingsmogelijkheden van gezinnen op bijstandsniveau en ziet nu ook dat gezinnen met twee of meer kinderen, met een inkomen rond modaal steeds meer moeite hebben met rondkomen. Dat zal ook niet zomaar veranderen: door de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) en de alsmaar stijgende huren, ziet het Nibud dat rondkomen steeds moeilijker wordt. Bij het maken van de berekeningen gaat het Nibud uit van een lage huur. Maar in de praktijk zijn de huren vaak hoger en is het nog moeilijker om goed rond te komen.

Risicogroep

Het modaal inkomen, tot 35.000 euro per jaar, is het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland: zo’n 87.000 gezinnen vallen hieronder. Een echte risicogroep, aldus het Nibud, want ze krijgen geen kwijtschelding van lokale lasten en krijgen geen zorg- of huurtoeslag.

Het Nibud ziet dat zij rond kunnen komen als zij in een huis wonen met een huur van maximaal 528 euro, wat volgens het CBS de gemiddelde huur is voor deze inkomensgroep. Maar als ze in een duurdere huurwoning wonen, de kinderen lid van zijn een sport- of muziekvereniging, en auto hebben of een keer op vakantie willen, komen zij maandelijks al snel honderden euro’s te kort.

Bijstandsgezinnen

Naast zorgen om het traditionele kostwinnersgezin, maakt het Nibud zich grote zorgen om bijstandsgezinnen met twee of meer kinderen. Bij het maken van de minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 gaat het Nibud uit van een huur van 403 euro, waarvoor een gezin een huurtoeslag 173 euro krijgt. Hiermee komt het gezin precies rond, maar dan moet het wel goed kunnen budgetteren, alle toeslagen aanvragen en geen extra uitgaven hebben zoals schulden of zorgkosten. En het Nibud voert geen kosten op voor vakanties of sporten.

Gemeenten kunnen gezinnen met een laag inkomen ondersteunen voor sociale participatie, zodat kinderen naar sport- of muziekles kunnen. Het Nibud gaat uit van een lage huur, maar in de praktijk blijkt dat gezinnen vaak een huur van 500 euro of meer betalen. Hierdoor wordt rondkomen nog moeilijker en bouwen ze maandelijks tekorten op. Waarschijnlijk bezuinigen minima op posten als kleding, inventaris en voeding.