Nieuws
844704
Nieuws

'ASML ontwijkt belasting via België'

Chipmachinefabrikant ASML gebruikt een belastingregel in België om in ons land belasting te ontwijken. Ook andere Nederlandse multinationals als Shell, Heineken en Philips maken gebruik van het gunstige fiscale regime van de zuiderburen.

Televisieprogramma Zembla onthult vanavond dat de bedrijven gebruik maken van de zogeheten notionele interestaftrek, die inhoudt dat bedrijven een fictieve rente op het eigen vermogen in mindering mogen brengen op hun winstbelasting. De regeling is bedoeld om het verschil tussen vreemd vermogen (waarvan de rente aftrekbaar is) en eigen vermogen kleiner te maken.

Door uit te wijken naar België en daar gebruik te maken van de renteaftrek, betalen de multinationals minder vennootschapsbelasting in Nederland.

Woonhuis

Om gebruik te maken van de regeling moeten de Nederlandse bedrijven wel een vestiging in België hebben. ASML is op papier gevestigd op het adres van de Belgische belastingadviseur van het technologiebedrijf, zo blijkt als Zembla het adres bezoekt.

ASML betaalde vorig jaar €77 miljoen vennootschapsbelasting op een winst van €1,3 miljard. Dat is omgerekend een tarief van bijna 6%. Dat is overigens niet geheel te danken aan de rente-aftrek via België. De chipmachinefabrikant mag dankzij de innovatiebox een deel van zijn winst in Nederland belasten tegen 5%, in plaats van het gebruikelijke tarief van 25%.

Niet fout

Een woordvoerder van ASML benadrukt dat het bedrijf zich 'aan de letter en de geest' van de wet houdt. 'Maar we begrijpen de internationale discussie over de manier waarop multinationals belasting betalen, en zodra er nieuwe wetten en regels komen zullen we ons daarop aanpassen'.

Zembla beweert dat ASML €3,6 miljard op zijn Belgische bankrekening heeft staan, maar dat klopt volgens de zegsman niet. Hij verwijst naar de jaarrekening van de Veldhovenaren, waar per 31 december 2014 'cash and cash equivalents' ter waarde van €2,4 miljard op stond.

Legaal, maar omstreden

Belastingontwijking is overigens legaal. Bedrijven mogen constructies optuigen om onder fiscaal gunstige regimes te vallen.

Wel is de praktijk omstreden. Critici vinden dat de laagbelaste landen de hoger belaste landen duperen. De belastinggrondslag in de hoogbelaste landen wordt uitgehold, waardoor de belastinginkomsten in de landen teruglopen.