Nieuws/Binnenland
845098
Binnenland

Ver weg parkeren ramp met een handicap

Ombudsman: Parkeerproblemen

Weer rijden Frits* en Elly* rondjes om een parkeerplaats te vinden vlak bij hun appartement. Voorafgaand aan de bouw van het appartementencomplex hadden ze de gemeente Weert gevraagd een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen vanwege de fysieke beperking van Elly. Het verzoek was afgewezen, omdat er volgens het college van burgemeester en wethouders voldoende parkeerruimte aanwezig zou zijn.

Maar omwonenden maken ook gebruik van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het appartementencomplex. Volgens de gemeente Weert is dat gedeelte openbare grond. Frits stelt dat de parkeerplaatsen, die voor de bouw van het complex op de rijweg lagen, nu op grond van de VvE liggen. Er is afgesproken en door de rechter bepaald dat het gebruik ervan daarom voorbehouden is aan de appartementseigenaren.

Het college van burgemeester en wethouders zegt niets te weten over afspraken over het gebruik van de parkeerplaatsen door de appartementseigenaren. En de uitspraak van de rechtbank ging over een ander geschil over de inrichting van de voorzijde van het appartementencomplex, niet over het gebruik van de parkeerplaatsen. De daarbij geplaatste parkeerborden geven aan dat het gaat om openbaar te gebruiken ruimte. De onderborden ‘parkeren alleen voor bewoners van het complex’ zijn op verzoek van de bewoners aangebracht, maar vormen geen basis voor handhavend optreden.

Frits komt er niet uit met de gemeente en klopt bij de Nationale ombudsman aan. De gemeente is het dossier over het complex helaas kwijt en had haar uitspraken gebaseerd op informatie van de projectleider die vanaf de start van de ontwikkeling bij het complex betrokken was. De ombudsman doet navraag bij het Kadaster om duidelijkheid te krijgen over het eigendom van de grond, wat de gemeente ook zelf had kunnen nagaan bij de notaris en in ieder geval bij het Kadaster.

Dan blijkt dat het perceel waarop het appartementencomplex is gebouwd grenst aan de bestrating van de openbare weg. De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het complex vallen dan binnen het perceel van de VvE, niet van de gemeente. De VvE is niet akkoord gegaan met openbaar gebruik van deze parkeerplaatsen en er is ook geen gebruiksrecht van de gemeente op dat perceel.

De ombudsman geeft de gemeente de aanbeveling in overleg te gaan met Frits en Elly, waarna de gemeente toezegt contact op te nemen om een oplossing te vinden voor hun parkeerprobleem.

*gefingeerde naam