Nieuws
846231
Nieuws

Hogere groeiprognose Nederland

Het CPB heeft de groeiverwachting voor de Nederlandse economie voor dit jaar verhoogd van 1,5% naar 1,7%. Vooral de stijging van de dollarkoers en de daling van de olieprijs heeft het bureau optimistischer gemaakt.

Voor volgend jaar mikt het CPB op een vooruitgang van 1,8%. De groeiversnelling is hoofdzakelijk te danken aan de aantrekkende binnenlandse bestedingen. De groei van de wereldhandel blijft ook steun bieden.

Volgens het CPB gaat het overheidstekort dalen naar 1,8% in 2015 en naar 1,2% in 2016. Vooral de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid dalen, mede als gevolg van de ombuigingen in het Regeerakkoord. Door de fors lagere rente nemen ook de rente-uitgaven af.