Nieuws
847141
Nieuws

Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

Nederlandse pensioenfondsen hebben hun gemiddelde dekkingsgraad de afgelopen maand zien verbeteren. Eind februari stond deze graadmeter, die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, op 106 procent. Dat is een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van de maand ervoor, meldde onderzoeksbureau Aon Hewitt maandag.

De belangrijkste oorzaak is een stijging van de waarde van de aandelenportefeuille. De actuele dekkingsgraad is overigens volgens nieuwe rekenregels niet meer bepalend voor indexatie en eventuele kortingen op pensioenen. Uitgangspunt is nu de 'beleidsdekkingsgraad', de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Die bleef per eind februari gelijk op 109 procent. Dat is 1 procent onder de grens om de pensioenen te kunnen indexeren.

Met een gemiddelde van 106 procent bevindt de actuele dekkingsgraad zich weliswaar net boven de vereiste grens om een dekkingstekort te voorkomen, maar er is nog altijd sprake van een reservetekort, aldus Aon Hewitt.

Na de sterke daling van de marktrente in januari is de rente in februari licht gestegen. De waarde van de pensioenverplichtingen is daardoor met 0,5 procent gedaald. Naast het positieve rendement op de beleggingen had ook dat een stijgend effect op de dekkingsgraad.