Nieuws/Binnenland
847385
Binnenland

Geld bij ziekte door gifverf

Defensie betaalt schadevergoedingen aan zieke (oud-)medewerkers die hebben gewerkt met verf waarin het kankerverwekkende chroom-6 zit.

De financiële genoegdoening varieert van 3000 euro voor lichte, tot 15.000 euro voor ernstige gevallen.

Met de 'coulanceregeling' bekent Defensie nog geen aansprakelijkheid voor de ziekte van voormalige werknemers. Officieel moet onderzoek nog het precieze verband aantonen tussen chroomverf en gezondheidsklachten. De regeling is dan ook voorlopig.

Mocht later blijken dat iemands ziekte niet is veroorzaakt door diens schilder- of schuurwerk met chroomverf, dan hoeft de betrokkene de schadevergoeding niet terug te betalen.

De lijst met ziektes die onder de regeling vallen, is ruim genomen. Alleen de uitvallende tanden die een enkeling noemde als effect van werken met chroomverf staan niet op de lijst.

Met de coulanceregeling lijkt voorlopig de angel uit een van de hoofdpijndossiers van minister Hennis (Defensie). Momenteel onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de gezondheidseffecten van werken met chroomverf. Als dat onderzoek nalatigheid aantoont van Defensie, dan kunnen de vergoedingen flink hoger uitpakken.

Lees meer: Chroomverf nog steeds in gebruik