Nieuws
847453
Nieuws

'Manipuleren van financiële markten is de nieuwe trend'

We zien thans een oorlog tussen centrale banken en de ineenstorting van het financiële systeem. Men pompt liquiditeiten in het systeem om te voorkomen door een tsunami van schulden te worden verzwolgen. Tevens werpen de centrale banken een rookgordijn op waardoor beleggers moeilijk de koers kunnen bepalen van financiële waarden. Hierdoor ontstaan schokgolven op de grondstoffen- en aandelenmarkten.

Dit heeft er toe geleid dat financiële instellingen en multinationals thans de meest actieve partijen zijn op de beurs. Naast interventies door centrale banken controleren algoritmes van computerprogramma’s en buybacks de aandelenmarkten. Van een markt bepaald door vraag en aanbod is geen sprake meer.

Een bewijs te meer hiervan is dat een groot aantal banken recentelijk zijn aangeklaagd voor het manipuleren van de goudmarkt. Vorig jaar werd al duidelijk dat banken de rente- en valutamarkten manipuleren.

Vrije markt bestaat niet meer

Het naar hun hand zetten van financiële markten gaat dus onverminderd door en niemand kan of wil dit blijkbaar een halt toe roepen. Als je bedenkt dat bewezen is dat ook de Fed zich schuldig maakt aan het manipuleren van de markten via onder andere het kopen van futures op de S&P500 dan is het ook niet zo vreemd dat financiële instellingen en multinationals de markten naar ‘sturen’ om zo hun winsten te optimaliseren. ‘Grote broer’ de Fed doet het tenslotte ook.

Een vrije markt bestaat niet meer. De trend is manipuleren van de financiële markten.

Trend naar negatieve rente

Vorig jaar was de trend op het rentefront die van 0% rente. De nieuwe trend voor dit jaar is negatieve rente. We zien inmiddels negatieve rentes in Europa (ECB), Zwitserland, Denemarken en Zweden. Waarom zijn beleggers bereid om te beleggen in obligaties met een negatieve rente?

De bealngrijkste reden die ik kan verzinnen is dat veel beleggers het gros van de centrale banken niet meer vertrouwt. Het in stand houden van kapitaal is nu belangrijker dan rendement. Dat het vertrouwen in centrale banken afbrokkelt blijkt ook uit het feit dat nu ook obligaties van enkele grote multinationals een negatief rendement opleveren. Voorbeelden hiervan zijn Nestle, BMW, BP en LVMH. De  solvabiliteit en vertrouwen in deze bedrijven wordt door beleggers blijkbaar hoger ingeschat dan die van een groot aantal overheden.

Grootste slachtoffer van de negatieve rente zijn pensioenfondsen en levensverzekeringen. Deze bastions van veilig beleggen voor uw oude dag kunnen thans via conservatief beleggen bijna geen positief rendement meer behalen. Mensen met spaargeld zijn al lange tijd de klos door de negatieve rente en nu zal er ook nog flink moeten ingeteerd worden op toekomstige uitkeringen.

Financiële constructies leveren meer winst op

Een andere perverse prikkel van negatieve rente is dat multinationals nu geld kunnen lenen voor een habbekrats en dit geld vervolgens  gebruiken om aandelen terug te kopen (buy backs). Hierdoor verlaagt men het totaal aan dividenduitkeringen en stijgt de winst per aandeel. Microsoft gaf recentelijk een nieuwe 10-jaars obligatie uit met een rendement van 2.724%. Het huidige dividendrendement is 2.83%.

Financiële engineering in optima forma. Triest is dat multinationals nu meer geld verdienen met financiële constructies dan in plaats met kernactiviteiten. Sterker nog men heeft geen prikkel om lange termijn investeringen te doen maar richt zich alleen op korte termijn gewin (lees: bonussen). Buy backs is thans met kop en schouders de grootse bron van  liquiditeiten die de aandelenmarkten op peil houdt.

Als alcoholist met nieuwe wodka

We zitten in het grootste financiële experiment aller tijden. Niemand kan exact inschatten hoe dit gaat uitpakken. De centrale banken hanteren nog steeds het principe van meer is beter. Als $1000 miljard stimulaties niet genoeg is pompen we er nog $1000 miljard in, enzovoort. Je kunt het vergelijken met een alcoholist die steeds een nieuwe fles wodka krijgt als hij symptomen vertoont van ontnuchtering. De centrale banken willen beleggers blijkbaar dronken van geluk houden terwijl de wereld om hun heen verarmt. Dit gaat goed tot dat de man met de hamer komt.

Volgens mijn analyses naderen we een kruispunt op de financiële markten. U kunt via deze link gratis het uitgebreide beleggingsrapport Brains & Analysis van dit weekend downloaden.

 

Jan van Gemeren (1958) is een oude rot in de vermogensbeheerwereld die zijn actieve loopbaan eind 2000 vaarwel zei en sinds 2003 woonachtig is in Thailand. Sinds 2008 is hij eindredacteur en analist bij GannAnalist. Via deze beleggingsresearchservice publiceert hij wekelijks een tweetal beleggingsanalyse rapporten: Brains & Analysis en WaveRider. Meer info en dagelijks bijgewerkte analyses op www.gannanalist.com