Nieuws/Binnenland
851119942
Binnenland

Minister: maar nog niet iedereen kan meekomen in coronacrisis

Miljoenennota weer uitgelekt: volgend jaar forse economische groei

Den Haag - Nederland staat volgend jaar een economische groei te wachten van 3,5 procent. Dat staat in de miljoenennota 2022, die is ingezien door De Telegraaf.

Het stuk heeft als titel ’Veerkracht en verder bouwen’. In de nota zet minister Wopke Hoekstra (Financiën) uiteen hoe het huishoudboekje van de Staat er komend jaar uitziet. De schatkist rekent op 334,1 miljard aan inkomsten en 353 miljard aan uitgaven, wat een tekort oplevert van 18,9 miljard.

Hoekstra rept naast cijfers ook over gebeurtenissen die een grote impact hebben op de samenleving. Hij spreekt van een roerige zomer, die zich vertaalde in de moord op Peter R. de Vries, de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan en overstromingen en bosbranden over de hele wereld.

En hoewel het oppikken van het normale leven voor veel Nederlands in de coronacrisis weer vorm krijgt, erkent de minister dat nog niet iedereen mee kan komen. De persoonlijke omstandigheden van mensen, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen een grote rol kunnen spelen.

Klimaatbeleid

Hoekstra wijst erop dat, ondanks zijn demissionaire status, het kabinet toch de knip trekt voor de aanpak van een aantal nijpende problemen. Zo wordt er eenmalig 6,8 miljard uitgetrokken voor klimaatbeleid. Het geld wordt onder meer gestoken in de uitvoering van het klimaatakkoord en investeringen in de energie-infrastructuur.

Voor veiligheid, een onderwerp dat door de moord op Peter R. de Vries weer helemaal terug op de agenda is, worden structureel honderden miljoenen uitgetrokken: 400 miljoen gaat naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit, 154 naar de sociale advocatuur en eveneens 154 miljoen naar de post Bescherming en Veiligheid.

Voor veteranen wordt 20 miljoen uitgetrokken en 60 miljoen gaat naar investeringen in munitie en training van militairen. Hierdoor moet de gereedheid van de krijgsmacht toenemen.

Koopkracht

De gemiddelde koopkracht schommelt rond de nul. Het kabinet heeft voor specifieke groepen die weinig geld te besteden hebben, in totaal 226 miljoen extra vrijgemaakt om hun koopkracht op peil te houden. Voor woningbouw wordt de komende tien jaar 100 miljoen per jaar extra uitgetrokken.

Verder wordt duidelijk dat de werkloosheid voor het eerst in jaren onder het aantal vacatures duikt. De economische groei van 3,5 procent overtreft, zoals wel vaker sinds het begin van de coronacrisis, de eerdere verwachtingen. Een maand geleden rekende het Centraal Planbureau nog op een plus van 3,2 procent voor komend jaar.

De miljoenennota en de rest van de rijksbegroting worden officieel gepresenteerd op Prinsjesdag aanstaande dinsdag, als de koning de Troonrede heeft uitgesproken.

Woonprobleem

Omdat de formatie zich al een half jaar voortsleept, heeft het kabinet de begroting in demissionaire status moeten maken. Normaal gesproken betekent dat een beleidsarme begroting, maar vanwege de grote problemen in het land wil het kabinet sommige onderwerpen nu toch aanpakken.

Dat neemt niet weg dat er ook urgente zaken blijven liggen. Aan de stikstofcrisis doet het kabinet bijvoorbeeld voorlopig nog niks, al worden er op de betrokken ministeries al wel plannen uitgewerkt. Ook het woonprobleem wordt, ondanks het miljard euro uitgesmeerd over de komende tien jaar, nog niet grootschalig aangepakt.

Het betekent niet per definitie dat plannen daarvoor nog een jaar op de plank moeten blijven liggen. Mocht de formatie op korte termijn toch nog op gang komen, dan kan een eventueel nieuw kabinet, of in elk geval de onderhandelende partijen, in het najaar nog wel bijsturen. Dat kan door vóór de behandeling in de Tweede Kamer van de begrotingen nog wijzigingen daarop in te dienen.

Er is een enorme discrepantie tussen de mate van welvaart en de problemen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. Ook te beluisteren Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: