Nieuws
861191
Nieuws

Wandelen bij Camperduin

Nieuwe duinen

Vier sleephoopzuigers zijn al vanaf vorig jaar bezig miljoenen kubieke meter zand van de zeebodem af te halen om de kust voor Camperduin en Petten te versterken. Het kost circa 150 miljoen, maar vanwege het veranderende klimaat een broodnodige investering. Het nieuwste stukje Hollandse glorie is de komende maanden nog te bewonderen vanaf het strand en de Hondbossche Zeewering.

Al eeuwenlang geldt dit deel van de Noord-Hollandse kust als zwakke schakel. Tijdens de Sint Elizabethsvloed in de nacht van 18 en 19 november 1421 bijvoorbeeld zette de zee een groot deel van het achterland onder water. Honderden mensen kwamen om. Ook in de daaropvolgende eeuwen deed het water regelmatig een aanval op de zwakke duinenrand, waarna men in 1877 besloot de Hondsbossche Zeewering aan te leggen. De vijfeneenhalve kilometer lange stenen waterkering voldoet nog steeds, maar veroorzaakt wel erosie aan de duingebieden ten noorden en zuiden van de verharde dijk, waardoor deze zo’n tweehonderd meter in de zee uitsteekt.

 

 

Daarom wordt de natuur nu een handje geholpen met de opspuiting van het zand op het strand. Als stormen in deze maanden de kust teisteren, verdwijnt een deel van het zand terug in zee. Voordeel is dat daardoor extra zandbanken ontstaan die de golven breken, waardoor ze minder hoog en sterk worden. Als het weer rustiger wordt, spoelt het water het zand vanzelf terug op de kust en kunnen er nieuwe duinen, met behulp van helmgras-aanplant ontstaan. Met de opspuitingen hoopt men dat er een natuurlijke en veilige bescherming ontstaat waarvan ook vogels, planten en mensen kunnen profiteren. Zo wordt bij Camperduin een prachtige lagune aangelegd. Het strand is er nu al bijna niet meer te herkennen, zo breed is het geworden. En het gaat voor de hele Hondsbossche Zeewering gewoon verder tot en met Petten.

Jutten

Wandelnetwerk Noord-Holland heeft hier een mooi rondje gelegd dat ons eerst over de dijk in noordelijke richting brengt. Vrijwel gelijk passeren we het beeld van Simon Gutker die van 1921 tot 1984 strandvonder was. Tegenwoordig wordt er vrijwel niet meer gejut doordat bijna alles per container wordt vervoerd, maar vroeger moest men dat wat men op het strand vond naar de politie of strandvonder brengen. Tussen moeten en doen was ook toen al een groot verschil….

Gutker kreeg gelijk na zijn aanstelling een enorme klus voor zijn kiezen, want op 28 december 1921 strandde hier het Engelse oorlogsschip H.M.S. Prince George. Het maakte zijn laatste reis om gesloopt te worden in Duitsland. Ten noordwesten van Texel werd het slagschip voor anker gelegd omdat de sleepboten terug moesten naar Engeland om kolen in te slaan. Boze tongen beweren dat dit een opzetje was om de verzekering een poot uit te draaien… Hoe dan ook, er stak een storm op, de Prince George raakte op drift en strandde op de Hondsbossche Zeewering. Gelukkig kon de 10-koppige bemanning worden gered.

 

 

Kabel

Vier jaar later ging de sloop van start. Men maakte een kabelbaan tussen schip en zeewering waarmee de losgebrande staalplaten konden worden afgevoerd. Op dinsdagmorgen 12 mei 1925 vloog een Fokker D VII jachtvliegtuig van de luchtmacht tegen de kabel. Mensen die op de dijk stonden probeerden de piloot nog te waarschuwen, maar die dacht dat ze naar hem stonden te zwaaien. Daarom ging hij nog lager vliegen en zag de kabel te laat. Het vliegtuig stortte neer op het strand, maar wonder boven wonder raakte de piloot slechts licht gewond.

Datgene dat niet gesloopt kon worden, ligt er overigens nog steeds. Achter het dwarsliggende scheepswrak hoopt zich namelijk al jaren veel zand op, wat extra meegenomen is voor de kustverdediging. Bij eb steken de roestige resten duidelijk zichtbaar boven het water uit. Dat kunnen we helaas niet zien omdat het nog niet toegestaan is op het strand te komen. Daar is het nu namelijk nog te gevaarlijk voor, omdat de boel eerst flink moet indikken.

 

De strandvonder in Camperduin. Kort nadat onze verslaggever in Camperduin langs het beeld van de Strandvonder was gewandeld, werd het sculptuur door een shovel kapot gereden. De Strandvonder wordt nu gerepareerd en hopelijk zo snel mogelijk weer op zijn plekje op de dijk teruggezet.

Kleiputten

Hoog op de dijk hebben we overigens een riant uitzicht. Aan de ene kant de zee, aan de andere kant de Harger- en Pettemerpolder. Daar zien we De Putten, genoemd naar de kleiputten die zijn gegraven zijn voor de kleiwinning om de Hondsbossche Zeewering te versterken. Het gebied is een paradijs voor vogels. Vooral nu zit het er vol met eenden en ganzen. zoals de smient en de zeldzame dwerggans. Straks in het voorjaar vliegen hier steltlopers als kluut en tureluur rond, terwijl in de herfst lepelaars het gebied aandoen als tussenstop op hun grote trek naar Afrika. Het zoute water dat onder de zeewering vandaan komt zorgt voor bijzondere planten, zoals zulte en zeekraal.

Vlak voor Petten, waar u de ronde koepel van de kernreactor boven de bebouwing ziet uitsteken, gaan we de dijk af de eeuwenoude polder in. Hier ziet u dijken die al zijn aangelegd in de middeleeuwen. Bij een doorbraak van de duinen moesten deze slaperdijken de zee tegenhouden. Dat werkte meestal door een grote hoeveelheid water over een lagere dijk weg te laten vloeien naar de als noodoverloopgebied bestemde Zijpepolder. Hier niet alleen molens-oude-stijl, maar ook vele windmolens. Via asfaltweggetjes wandelen we terug richting Schoorlse Duinen die als 'bergen' uit het vlakke landschap oprijzen. Ze zijn dan ook de hoogste en breedste duinen van Nederland. Daar pikken we vlak voor Camperduin nog even een klein stukje van mee. Vanaf een duintop zien we een volgende sleephoopzuiger alweer een lading zand voor de kust lossen. Gauw gaan kijken, want de klus moet dit jaar klaar.

 

 

Reacties: jduijs@telegraaf.nl

Reiswijzer

8,5 km. 30% onverhard. Honden toegestaan. Horeca: u begint en eindigt bij strandpaviljoen Minkema. Goede lunchkaart, diverse pannenkoeken en plates met biefstuk, saté of sliptongetjes. Geopend vrijdag, zaterdag en zondag. Vanaf 1 april dagelijks geopend. 

www.wandelnetwerknoordholland.nl

Maak je eigen wandelgids

Op mijnwandelgids.nl kunt u kiezen uit meer dan 750 wandelroutes verspreid over heel Nederland voor het maken van een eigen wandelgids. U maakt daaruit een selectie, plaatst uw eigen foto’s op de omslag, geeft de gids een eigen titel en schrijft zelf het voorwoord. Binnen een week hebt u een eigen gedrukte wandelgids (14,8 br x 21 cm hg) van 48, 72 of 96 pagina’s in de bus.