Nieuws
861303
Nieuws

Meer afhankelijkheid van bijstand in Noorden

De afhankelijkheid van de bijstand neemt vooral in Noord-Nederland toe, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2004 is het percentage mensen met een bijstandsuitkering vooral groter geworden in gemeenten in het Noorden. In plaatsen als Pekela en Oldambt groeide hun aandeel zelfs met ruim 2 procentpunt.

Het gaat om regio's aan de randen van het land waar de inwonersaantallen teruglopen. Het statistiekbureau wijt de toename van de uitkeringsafhankelijkheid in deze krimpgebieden onder meer aan verslechterde economische omstandigheden. De werkgelegenheid ging hier bovengemiddeld hard achteruit, waardoor het moeilijker is geworden om in de omgeving een baan te vinden.

Trek naar het westen

Verder speelt mee dat mensen met goede carrièreperspectieven naar de steden in het westen trekken. Uitkeringsgerechtigden blijven vaker in de regio achter.

In 2014 is het aandeel bijstandsuitkeringen in de krimpgemeenten gestegen tot gemiddeld 5 procent, terwijl het in de overige gemeenten van Nederland gemiddeld op 4 procent bleef.

Er wonen in de betreffende gebieden overigens niet alleen veel bijstandsgerechtigden, ook het aandeel arbeidsongeschikten is er relatief hoog. In sommige gemeenten gaat het om meer dan een tiende van de beroepsbevolking.

Sociale regelingen

Het CBS meldde maandag verder dat meer dan de helft van alle huishoudens in Nederland gebruik maakt van sociale regelingen, namelijk 56 procent. In perifere regio's als Oost-Groningen en Zuid-Limburg is het aandeel groter. Het gaat hierbij om cijfers uit 2012. Het meest gebruikt werden regelingen en voorzieningen voor inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand en de ziektewet.