Nieuws
861357
Nieuws

Redding SNS Reaal kan klein plusje opleveren

Het ministerie van Financiën gaat er nog altijd van uit dat de redding van SNS Reaal de belastingbetaler per saldo geen geld hoeft te kosten. Dat valt op te maken uit de brief over de verkoop van Vivat, de voormalige verzekeringstak van het concern, die minister Jeroen Dijsselbloem aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Na verwerking van de verkoop van Vivat aan het Chinese Anbang heeft de overheid in totaal 6,25 miljard euro geïnvesteerd in de redding van SNS Reaal. Daarbij is de kapitaalsteun die in 2008 werd verstrekt meegerekend, en de kosten die zijn voortgevloeid uit de nationalisatie in 2013 en de daarop volgende opsplitsing.

De totale opbrengsten worden nu geschat op 5,3 miljard euro, al kleeft aan die raming ,,grote onzekerheid''. Doordat de Staat de rest van de financiële sector in Nederland in totaal 1 miljard euro heeft laten meebetalen aan de redding van SNS Reaal, zou onder de streep een bedrag van 52 miljoen euro resteren.

De grote onzekerheden waar Dijsselbloem van spreekt, kunnen volgens hem ,,zowel positief als negatief'' uitpakken. Hij benadrukt evenwel dat het besluit tot nationalisatie genomen is om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. ,,Zonder ingreep zouden de kosten voor de maatschappij zeer hoog zijn geweest'', aldus de minister.