864878
Binnenland

Zorg dat de cliënt kan meepraten

Het is voor de meeste mensen nog een ver-van-mijn-bed-show, maar ik ga hier toch een lans breken voor cliëntenraden in de zorg. En dan vooral voor de raden in de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Bewoners van deze huizen mogen over heel veel zaken meepraten en meebeslissen. En dat is maar goed ook. Het gaat per slot van rekening om hun woning. Dus is het niet vreemd dat ze mogen meedenken over het eten, de vrijetijdsbesteding en de huisregels.

Dat meedenken gebeurt via de cliëntenraden van de huizen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders van de tehuizen.

Maar daar gaat het mis. Veel cliëntenraden blijken nauwelijks geld te hebben om de leden te scholen. Leden van de cliëntenraden  betalen hun scholing soms uit eigen zak, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Weerwerk is nodig

En scholing is van belang. Cliëntenraden moeten de bestuurders van de tehuizen echt weerwerk kunnen bieden willen ze goed opkomen voor de belangen van de bewoners. Ik merk dat het gebrek aan scholing echt een groot probleem is. Mensen moeten goed kunnen worden opgeleid zodat ze hun stem kunnen laten horen in de instelling. Daar is scholing echt voor nodig.

En de programma's om de raden te scholen zijn er. Wij hebben met het Netwerk Cliëntenraden Zorg een masterclass gemaakt waarin alle aspecten van het werk van de cliëntenraden aan bod komen. Het is een cursus van zo'n 120 euro. Nu hoor ik van cliëntenraden dat ze zich dat niet kunnen veroorloven. Dat is echt te gek voor woorden. Een beetje bestuurder volgt managementcursussen die gemakkelijk het tienvoudige kosten.Politiek is aan zet

Ik doe hier een dringend beroep op de politiek om nog eens goed te kijken naar de financiering van het scholingsrecht van cliëntenraden. Dat kan in de Wet Cliëntenrechten Zorg. Het is goed dat we met zijn allen de inspraak zo dicht mogelijk bij de cliënten brengen, maar dan moeten we die raden ook wel in staat stellen die inspraak op mondige wijze te hebben. Ik vergelijk het met ondernemingsraden in een bedrijf. Die hebben recht op scholing. Waarom is dat voor cliëntenraden dan niet goed geregeld?