Nieuws/Binnenland
866376787
Binnenland

Kabinet wil overlast asielzoekers tegengaan

Hardere aanpak overlastgevende asielzoeker: opvang soberder en sneller uitgezet

Aanleiding voor de hernieuwde aanpak zijn onder meer de incidenten rond onder meer Ter Apel en Dronten.

Aanleiding voor de hernieuwde aanpak zijn onder meer de incidenten rond onder meer Ter Apel en Dronten.

Den Haag - Om de overlast rond van asielzoekers tegen te gaan, verstevigt het kabinet z’n aanpak. Daarbij moet sneller worden gestraft, de opvang voor kansarme asielzoekers soberder en uitzetting resoluter.

Aanleiding voor de hernieuwde aanpak zijn onder meer de incidenten rond onder meer Ter Apel en Dronten.

Aanleiding voor de hernieuwde aanpak zijn onder meer de incidenten rond onder meer Ter Apel en Dronten.

Niet alleen criminele feiten, maar ook overlast wordt voortaan in een dossier gestopt, waardoor strafrechtelijke vervolging sneller mogelijk moet zijn. Ook benoemt het kabinet een ’coördinator nationale aanpak overlast’ die de ’ketenmariniers’ gaat aansturen die tussen politie, COA en Openbaar Ministerie opereren.

Nu worden zaken als vechtpartijen met medebewoners op asielzoekerscentra of drugsgebruik nog disciplinair afgedaan. In de nieuwe aanpak wordt meteen het strafrecht erbij gehaald. Door vroege dossieropbouw zien overlastgevende asielzoekers eerder een strafrechter, zo is de gedachte.

In de hernieuwde aanpak wil het kabinet ’stelselmatig sanctioneren bij constatering van een strafbaar feit, consequente dossieropbouw en informatie-uitwisseling, en toeleiding naar supersnelrecht waar nodig’. De aanpak voor veelplegers, zoals plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, wordt ook van toepassing op overlastgevende of criminele asielzoekers.

Sobere opvang

Bovendien haalt het kabinet de proef met de sobere opvang voor kansarme asielzoekers weer van stal. Vorig jaar werd die gehouden in Ter Apel en Budel, waar lokaal de overlast toenam, maar het aantal asielverzoeken door mannen uit veilige landen afnam. Nu is het de bedoeling dat de sobere opvang in de gevangenis van Almere komt. „In deze bijzondere opvang geldt een sober opvangregime en de huisregel dat de asielzoekers te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor de procedure. Hierdoor kan de aanvraag efficiënt en vlot worden afgehandeld, en volgt, indien mogelijk, terugkeer naar het land van herkomst of het land dat eigenlijk verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.”

Verder kijkt het kabinet of het overlastgevende asielzoekers sneller kan opsluiten. Overlast is geen wettelijke grond voor vreemdelingenbewaring. „Maar overlastgevers komen door het gedrag dat ze vertonen in beeld. Vervolgens kan direct bezien worden of een bewaringsmaatregel kan worden gerealiseerd.”

Aanleiding voor de hernieuwde aanpak zijn onder meer de incidenten rond onder meer Ter Apel en Dronten, waar asielzoekers verantwoordelijk waren voor diefstallen, inbraken, vernielingen en een verkrachting. Er lopen in Ter Apel inmiddels straatcoaches rond in het dorp om overlast te beteugelen. Dronten heeft er een paar boa’s bij gekregen.

Land van herkomst

Tot op heden kan het kabinet nauwelijks een vuist maken met overlastgevende asielzoekers. Criminaliteitscijfers liepen rap op, uitzettingen liepen spaak omdat herkomstlanden tegenwerkten en proeven met zogenoemde aso-azc’s liepen uit op een mislukking. Bovendien is detentie tot op heden iedere keer een probleem omdat er dan zicht moet zijn op uitzetting, wat niet het geval is als een land van herkomst niet meewerkt.