Nieuws
866446
Nieuws

Dekkingsgraad meeste grote pensioenfondsen omlaag

De dekkingsgraad van vier van de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen is afgelopen jaar gedaald. Alleen bij het pensioenfonds Bouw steeg de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds Bouw steeg van 111,6 procent eind 2013 naar 114,5 procent eind 2014.

Ambtenarenfonds ABP staat er van de grote fondsen het slechtst voor. De dekkingsgraad van het fonds, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van ons land, zakte van 105,9 procent naar 101,1 procent.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW, ruim twee miljoen deelnemers) daalde van 109 procent naar 102 procent. Ook bij de metaalfondsen daalde de dekkingsgraden: PME ging van 103,4 procent naar 102 procent, PMT zakte van 103,8 procent naar 103 procent.

Lage rente

De oorzaak van de daling is vooral de lage rente. Daardoor moeten pensioenfondsen meer geld in kas houden om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en daalt de dekkingsgraad.

De dalende rente deed de goede beleggingsresultaten van de fondsen grotendeels teniet. Een plusje voor de pensioenfondsen was de dalende rente echter ook: de koersen van obligaties liepen er flink door op. Rente en koers van obligaties bewegen tegengesteld: als de rente daalt, stijgt de koers. Ook beleggingen in aandelen en private equity rendeerden prima.

Daar stond tegenover dat beleggingen in grondstoffen flink achterbleven, vooral doordat de olieprijs vorig jaar hard onderuit ging.

Gemiddelde

Vanaf dit jaar verandert de manier waarop de pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen. De dekkingsgraad wordt dan bepaald aan de hand de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Deze keer werd voor het laatst de actuele dekkingsgraad per 31 december gemeten, met de gemiddelde rente van de drie maanden daarvoor.