Nieuws/Binnenland
86801
Binnenland

Verkeerscentrales worden gekoppeld

Pact tegen filespook

SASSENHEIM - Door het bundelen van de ruim 150 verkeerscentrales in Nederland kunnen auto’s 15 procent sneller doorstromen. Vandaag trapt een samenwerkingsverband van twintig overheden en bedrijven deze zogeheten iCentrale af.

„Files kunnen zo vanaf 2018 beter bestreden worden. Beheerders van steden, snelwegen, bruggen en sluizen kunnen dan in elkaars systemen kijken, zodat het verkeer integraal in de gaten wordt gehouden. Opstoppingen zijn op deze manier eerder te voorkomen. Dat is ook goed voor de veiligheid”, zegt Bas Heutinck van mobiliteitsbedrijf Dynniq.

Kritiek dat dit een druppel op de gloeiende plaat is, weerlegt hij. „Dit is een van de mogelijkheden om het filespook terug te dringen.”

De provincie Noord-Holland heeft volgens Heutinck het initiatief genomen voor het nieuwe verkeerspact. „Eind dit jaar willen we een blauwdruk van deze technische koppeling in alle centrales gereed hebben. Direct gaat de weggebruiker de eerste resultaten in de praktijk merken.”

Miljoenen besparen

Binnen de iCentrale komen cameratoezicht, parkeerbeheer, bedienen en bewaken van bruggen en tunnels, verkeersregelaars, crowdmanagement, en hulp- en informatiediensten samen. „Dat scheelt jaarlijks 25 miljoen euro, terwijl het verkeer vooral in drukke stedelijke gebieden efficiënter kan worden begeleid. Zeker de helft van de centrales zou kunnen vervallen, maar dat heeft ook te maken met politieke afwegingen”, aldus Dynniq-techneut Heutinck.

Met name ook het voorspellende vermogen van de iCentrale zal volgens hem leiden tot verbeteringen voor de weggebruiker. „Zo kunnen auto’s eerder omgeleid worden.”