868414
Binnenland

Nu doorpakken in verpleeghuizen

Gaat het nu eindelijk lukken om het leven van bewoners in verpleeghuizen te verbeteren? De tijd is er rijp voor.

De Tweede Kamer wil het, de verpleeghuizen willen het, de verplegenden en verzorgenden willen het, de Staatssecretaris wil het, de Inspectie voor de Volksgezondheid wil het. De patiënten, cliënten, hun familie en mantelzorgers willen het. Die laatsten trouwens al jaren. Dus wat let ons? De neuzen wijzen nu in ieder geval allemaal in dezelfde richting. De zorg kan en moet beter.

Niet overal kommer en kwel

Ik weet het. Het is lang niet overal kommer en kwel. Er zijn heel goede verpleeghuizen waar zwakke en kwetsbare mensen goede zorg krijgen. Waar wel wordt gevraagd hoe het met iemand gaat. Hoe hij of zij zich voelt. Waar het eten lekker is.Lijstjes afvinken in plaats van zorg bieden

Maar helaas zijn er ook verpleeghuizen waar het niet goed gaat. En dat zijn er teveel. Huizen waar de medewerkers meer tijd kwijt zijn aan afvinken van lijstjes dan met zorg bieden aan bewoners. Waar de regels naar de letter worden nageleefd, in plaats van dat de regels zo worden gebruikt dat ze de wens en de kwaliteit van leven van de patiënt niet in de weg staan. Waar teveel ongeoefende stagiaires rondlopen die moeten zorgen voor mensen die veel meer zorg nodig hebben dan tien jaar geleden.Gerichte onaangekondigde controles

Juist omdat de verschillen zo groot zijn moet de Inspectie gericht en onaangekondigd gaan controleren in verpleeghuizen. Niet om het personeel op de vingers te tikken. Niet om te controleren of de melk al 24 uur open staat, maar wel of de zorg goed is. Of er aandacht is voor de bewoners. En laat de verpleeghuizen waar het wel goed gaat hun kennis exporteren naar tehuizen waar het nog niet goed gaat.

Die verbetering gaat niet vanzelf. Daarom hebben we de Staatssecretaris gevraagd om samen op te trekken, met alle betrokkenen. We hoeven niet met zijn allen het wiel uit te vinden. Want er zijn huizen waar het goed gaat. Misschien kunnen de directeuren en bestuurders van die huizen eens bij hun collega’s gaan vragen hoe het beter kan. En luisteren naar de patiënten en cliënten kan ook helpen. Zij weten immers het beste wat er nodig is voor een gelukkige levensavond. En daar kunnen we morgen mee beginnen. Natuurlijk is er nog meer nodig! Daar maken we ons sterk voor. Wordt vervolgd!