Nieuws/Binnenland
868425
Binnenland

Moet opa tegen zijn zin verhuizen?

Je moet er toch niet aan denken dat je vader of opa op hoge leeftijd nog moet gaan verhuizen naar een ander verpleeg- of verzorgingshuis?

Als dochter van een moeder die in een verpleeghuis woont, raken die verhalen me behoorlijk. Zoals onlangs het bericht over 80 bejaarde bewoners, hun familie en personeel van verzorgingshuis De Haemstede in Bergen. Zij stapten naar de rechter om gedwongen verhuizing naar een locatie buiten Bergen te voorkomen. Ze verliezen hun vertrouwde omgeving en contacten. En wat als dit huis over een tijdje ook dicht moet? Moeten ze dan weer verhuizen? Dat willen wij voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Mensen die minder zware zorg nodig hebben, hebben inmiddels geen recht meer op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis (zzp 1-3). Vanaf 2016 geldt dat ook voor mensen bij die nog iets zwaardere zorg nodig hebben (deel van zzp 4). Zij krijgen voortaan thuis zorg die wordt vergoed door de zorgverzekeraar en de gemeente.

Er zijn dus steeds minder plekken nodig en huizen raken leeg. Verouderde locaties worden versneld gesloten. De veranderingen gaan heel snel. Bureau Berenschot berekende vorig jaar al dat 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigen te worden gesloten. Alleen al de komende maanden dreigen er tientallen huizen te sluiten. Maar alternatieven kosten tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan ombouwen naar kleine huizen met verpleeghuiszorg of naar woningen met de mogelijkheid zorg in te huren.Ingrijpend

Al deze veranderingen geven veel onrust en onzekerheid bij mensen die nu in verzorgingshuizen wonen. Zij zijn bang om te moeten verhuizen of moeten dat ook echt. Hoe pakt een sluiting en verhuizing voor de bewoners uit en hoe wordt dit door hen ervaren? Hoe pakt de zorginstelling het aan?

Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat mensen goed geïnformeerd en begeleid worden. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn, dat ze niet in de krant hoeven lezen dat ze moeten verhuizen. Ik hoop dat we met het meldpunt in kaart kunnen brengen wat goed gaat en wat beter gaat. Wat zijn de knelpunten? Waar zit de onzekerheid en de informatiebehoefte? Leuker kan niemand het maken. Wel kunnen we in beeld brengen hoe de veranderingen voor de bewoners beter en soepeler kunnen verlopen.Meldpunt

Daarom gaan wij samen met het Nationaal Ouderenfonds en koepel van ouderenorganisaties CSO ervaringen verzamelen van mensen die moeten verhuizen of voor wie dat dreigt.

Moet uw vader of moeder of familielid vanuit binnen de instelling (gedwongen) verhuizen naar een andere locatie? Laat ons dan weten hoe dit verloopt en vul deze vragenlijst in.

Met uw antwoorden kunnen wij in gesprek met betrokken partijen en zo nodig aan de bel trekken in Den Haag.