Nieuws/Binnenland
868805939
Binnenland

Op basis van fraude en vermoedelijke oorlogsmisdaden

IND trekt verblijfsvergunningen tientallen Syriërs in

Het azc in Ter Apel. Beeld ter illustratie.

Het azc in Ter Apel. Beeld ter illustratie.

Den Haag - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft op basis van een groot onderzoek de verblijfsvergunning van tientallen Syriërs in Nederland ingetrokken. Dat gebeurde onder andere op basis van fraude of vermoedelijke oorlogsmisdaden. Ook zijn er tussen de aanvragen ’signalen met betrekking tot de nationale veiligheid’ geconstateerd.

Het azc in Ter Apel. Beeld ter illustratie.

Het azc in Ter Apel. Beeld ter illustratie.

Dat blijkt uit een groot onderzoek dat de IND heeft uitgevoerd, op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Daarbij speurde de uitvoeringsorganisatie in de dossiers van Syrische mannen die bij aankomst in Nederland tussen de 17 en 35 jaar oud waren.

Oorlogsmisdaden

Doel van het onderzoek was om na te gaan of er sprake kan zijn van oorlogsmisdaden of andere zeer ernstige misdaden. In totaal zijn er meer dan 12.000 Syriërs onderzocht.

Daaruit werd er in 63 gevallen onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden en zeer ernstige misdaden. Hierna is bij een Syriër de status ingetrokken, bij zeven vreemdelingen het onderzoek nog in volle gang. Meer dan 50 zaken zijn afgesloten omdat er ondanks signalen geen bewijs werd gevonden.

Fraude

Bijvangst van het onderzoek is dat er nogal eens gefraudeerd blijkt te worden door de doelgroep. In 223 zaken was het foute boel, blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. Vaak werd de verkeerde nationaliteit opgegeven. Inmiddels zijn 46 van de 223 zaken afgehandeld. Dit heeft 29 keer tot een intrekking van de vergunning geleid.

Broekers-Knol meldt dat de IND tussen de herbeoordeelde zaken signalen heeft gevonden met betrekking tot de nationale veiligheid, maar laat de precieze details hiervan in het midden. „Omwille van de nationale veiligheid, kan over het aantal en de opvolging hiervan geen verdere informatie worden gedeeld”, schrijft de bewindsvrouw aan de Kamer.

Instroom asielzoekers

Aanleiding voor de nieuwe beoordeling zijn zorgen over eerder gemiste signalen. De Telegraaf publiceerde daarover en ook in de Tweede Kamer waren sommige partijen er niet gerust op. Nederland had te maken met een hoge instroom asielzoekers uit Syrië door een conflict daar. De IND is in 2017 ingewilligde Syrische asielzaken opnieuw gaan beoordelen met deze uitkomst als resultaat.

Daarvoor zocht de IND specifiek naar asielzoekers die op basis van het 1F-artikel uit het VN-vluchtelingenverdrag kunnen worden uitgesloten van de asielprocedure. Dat artikel bepaalt dat asielzoekers die in verband kunnen worden gebracht met oorlogsmisdaden en andere zeer ernstige misdrijven geen recht op bescherming hebben in Nederland.

Sociale media

In het onderzoek moet de IND het vrijwel altijd doen met de uitlatingen van de vreemdelingen zelf, doordat onderzoek in het thuisland onmogelijk is. Hierdoor vallen in de praktijk vooral asielzoekers door de mand die tijdens een asielgehoor belastende verklaringen doen, of die via sociale media belastende berichten hebben geplaatst.

Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) concludeert nu dat ’ gronding internetonderzoek, met name op sociale media, van groot belang is.’ „Nederland wil geen vluchthaven zijn voor oorlogsmisdadigers”, besluit de bewindsvrouw.