Nieuws
869016
Nieuws

Lang niet iedereen gaat erop vooruit in 2015

Veel mensen met een baan krijgen dit jaar wat meer koopkracht. Maar dat geldt niet voor iedereen, zo meldt het Nibud.

Op de loonstrookjes prijkt weliswaar een hoger nettoloon, maar door onder meer veranderingen in toeslagen en een hogere zorgpremie houden veel mensen toch minder over.

De meeste werkenden hebben dit jaar een klein procent meer koopkracht dan in 2014. Een alleenstaande, werkende ouder met kind gaat er zelfs fors op vooruit, in sommige gevallen wel 8%. Dat is te danken aan de omzetting van heffingskortingen voor alleenstaande ouders naar het kindgebonden budget.

Pensioen minder

Maar er zijn ook groepen die erop achteruit gaan. Gezinnen op bijstandsniveau hebben dit jaar wat minder te besteden, tot enkele tientjes minder per maand.

Veel gepensioneerden moeten ook inleveren. Alleen alleenstaande ouderen zonder of met een heel klein aanvullend pensioen krijgen een plusje van een paar euro per maand. De overige gepensioneerden leveren dit jaar koopkracht in. Dat komt doordat de pensioenen nauwelijks stijgen en er in sommige gevallen zelfs gekort wordt. En ondertussen wordt bijvoorbeeld zorg wel duurder.

Middeninkomens

Ook de meeste mensen met een middeninkomen leveren in. De huishoudens met een inkomen van €25.000 tot €40.000 bruto per jaar krijgen dit jaar niet altijd zorgtoeslag meer. Daardoor hebben ze vaak minder te besteden, in sommige gevallen wel €50 per maand. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen; hoe hoger het inkomen, des te minder zorgtoeslag.

Zorgkosten

Ook veel huishoudens met veel zorgkosten moeten rekening houden met koopkrachtdaling. De AWBZ-zorg verschuift naar de zorgverzekeringswet (verpleging en verzorging), de Wmo (begeleiding en dagbesteding) en de nieuwe wet langdurige zorg. De vergoedingen zijn lager, en de korting op de eigen bijdrage wordt geschrapt. Hoe dit precies uitpakt voor de koopkracht, is nog onduidelijk. De gemeenten gaan de zorg regelen, maar in veel gevallen is nog niet duidelijk op welke manier precies. Per gemeente en per gezin kan de situatie verschilen.

Voorbeelden

In dit pdf-bestand heeft het Nibud de koopkracht van 100 voorbeeldhuishoudens doorgerekend.