Nieuws/Binnenland
869026
Binnenland

Acuut geheugenverlies

undefined

Samen met mijn vrouw reed ik (78) met auto en caravan. Opeens wist ik niet meer waar ik naartoe ging! Onderzoek in het ziekenhuis wees niet op een tia. Ik bleek acuut geheugenverlies te hebben gehad: transient global amnesia (TGA). Wat is het en hoe kom je eraan? Alles is weer normaal.

Dhr. Bakker

----

TGA is van voorbijgaande aard. Het komt voor bij personen tussen 40 en 80 jaar en wordt gekenmerkt door acuut geheugenverlies. De persoon in kwestie blijft goed bij kennis en is in staat om adequaat op vragen te antwoorden of opdrachten uit te voeren. Verder is er geen sprake van verlammingsverschijnselen of epilepsie.Een aanval duurt zelden langer dan 24 uur en eindigt ook weer even abrupt. Herstel is 100%. Het is onduidelijk wat de oorzaak is; gedacht wordt aan een doorbloedingsstoornis in bepaalde delen van de hersenen of dat er een relatie met migraine of uitlokkende psychische factoren zou zijn.Hoe dan ook, TGA is gelukkig vaak eenmalig, er is een klein risico op herhaling (3-20%) in de vijf jaar na het eerste incident. Het is van belang dat het van een tia wordt onderscheiden. Een tia wordt veroorzaakt door een stolsel in de slagaderlijke vaten in de hersenen en gaat gepaard met verlamming en soms tijdelijk bewustzijnsverlies. Dit verschil is met name voor het vervolg belangrijk. Een tia wordt behandeld met bloedverdunners ter voorkoming van nieuwe stolsels; een TGA behoeft geen behandeling.Lies Werker