Nieuws
870244
Nieuws

Nederlander heeft weinig zin in zorgtaken

Meer dan de helft van de Nederlanders wil boodschappen doen of schoonmaken voor hulpbehoevenden. Komt het echter aan op iemand uit bed helpen of wassen, dan is slechts een op de vijf daartoe bereid.

Dit blijkt uit de TNS NIPO Zorgmonitor, aldus Skipr.

Naarmate de zorgtaken zwaarder worden neemt de bereidheid om te helpen af. Daarnaast wordt de animo voor zorgtaken minder naarmate de afstand tot de zorgvrager groter is.

Ruim de helft van de ondervraagden (52 procent) is bereid om te ondersteunen bij sociale activiteiten. Het percentage zakt naar 33 procent als het gaat om het op eigen initiatief organiseren van activiteiten.

Psychische ondersteuning wil gemiddeld 32 procent van de Nederlanders wel geven. Een kwart is bereid tot geestelijke verzorging. Slechts achttien procent van de Nederlanders is bereid om lichamelijke verzorging op zich te nemen, zoals uit bed helpen, wassen en binnenshuis verplaatsen.

Familie

De animo voor zorgtaken wordt kleiner naarmate iemand verder van de zorgvrager af staat. Als het om een familielid gaat is 31 procent bereid tot lichamelijk verzorging.

Gaat het om vrienden dan daalt dit percentage naar achttien procent. In geval van buurtbewoners is nog maar zes procent bereid tot zorgtaken. Gaat het om lichte praktische taken, dan liggen de verhoudingen hetzelfde, maar zijn de percentages veel hoger, respectievelijk 76 procent, 62 procent en 39 procent.