Nieuws/Binnenland
870913
Binnenland

Politie maakt haast met PTSS 320 agenten

De Nationale Politie zegt de oude dossiers van 320 agenten met de beroepsziekte PTSS voortvarend ter hand te nemen. Van de oude dossiers van agenten met de stressstoornis PTSS is inmiddels 98 procent aangepakt.

Tevens zijn van de 270 nieuw aangemelde dossiers er inmiddels al 200 behandeld.

Volgens de politie heeft de erkenning van posttraumatische stressstoornis als beroepsziekte topprioriteit. Veel dossiers zijn volgens de politie aanvankelijk blijven liggen, omdat in de 26 oude regionale korpsen overal verschillend met PTSS werd omgegaan.

Eind maart 2013 startte het Meldpunt PTSS voor deze oude gevallen. Teamchef Wendy van de Spijker van Meldpunt PTSS zegt dat bij de politie de acceptatie van de stressstoornis is gegroeid. „Helaas kun je door het politiewerk PTSS oplopen. Die erkenning, daar werken we hard voor”, aldus Van de Spijker.

Politievakbond ACP zegt tevreden te zijn over de aanpak, die conform de belofte voor de jaarwisseling zijn beslag heeft gekregen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp meent dat de politie als werkgever „soepel is omgegaan met een lastig en omvangrijk probleem”. Door een coulanceregeling hebben ook agenten zich kunnen aanmelden die aanvankelijk buiten de gestelde termijnen vielen. „Dat blijken er meer te zijn dan we dachten. Het toont aan dat het een serieus probleem is voor politiemensen”, aldus Van de Kamp.

Hij waarschuwt de Nationale Politie overigens wel dat preventief beleid moet worden ontwikkeld. „Oude zaken oplossen is één ding, maar het gaat er natuurlijk ook om nieuwe zaken zo veel mogelijk te voorkomen. Daar zijn goede programma's voor”, aldus de ACP-voorzitter.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft na opmerkingen van de Nationale Ombudsman en de politievakbonden aangegeven de schaderegelingen voor PTSS-agenten enigszins aan te passen. Zo wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken om schadeuitkeringen als vermogensbestanddeel ongemoeid te laten, indien een ex-agent een uitkering krijgt volgens de Wet werk en bijstand. Voormalige politiemensen hoeven hun PTSS-uitkering dus niet eerst op te maken.