Nieuws
871623
Nieuws

Vuurwerkbestedingen nagenoeg gelijk

Al sinds 2011 is er een dalende trend zichtbaar in het aandeel mensen dat vuurwerk koopt voor Oud & Nieuw. In 2011 kocht nog 29 procent van de koopgerechtigde Nederlanders vuurwerk, maar dit aandeel is inmiddels gedaald tot ongeveer 21 procent.

De totale bestedingen zullen dit jaar echter gelijk blijven en dat komt omdat de kopers gemiddeld iets meer uitgeven dan vorig jaar.Dit blijkt uit het onderzoek naar het gedrag van Nederlanders rond Oud & Nieuw dat afgelopen week is uitgevoerd door Q&A onder bijna 1.900 Nederlandse consumenten.

SpeciaalzaakBlijkbaar is er steeds minder behoefte om vuurwerk af te steken en geeft men vaker aan het geld liever aan iets anders te besteden. 26 procent van de Nederlanders vindt het te gevaarlijk. Het vuurwerk zal relatief vaker in een vuurwerkspeciaalzaak gekocht worden (52% in 2014, 46% in 2013) en minder vaak in een tuincentrum, een fietsenwinkel of een bouwmarkt.

OnlineHet internet lijkt aan een kleine opmars begonnen. Waar het aandeel jarenlang stabiel rond de 6 procent lag, geeft dit jaar 11 procent van de kopers aan dit via internet te doen.

Illegaal vuurwerk

Ongeveer 11 procent van de Nederlanders ouder dan 18 jaar geven aan wel eens illegaal vuurwerk gekocht te hebben. Het vertrouwen in illegaal vuurwerk is dan ook laag. Slechts 12 procent van de ondervraagden geeft aan vertrouwen te hebben in illegaal vuurwerk.

Ter vergelijking, 64 procent geeft aan vertrouwen te hebben in legaal vuurwerk. Het feit dat het illegale vuurwerk steeds zwaarder wordt heeft enorm effect op de beleving van de gemiddelde Nederlander. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze tegenwoordig meer bang is voor vuurwerk dan vroeger en dit betreft zeker niet alleen de ouderen.

Georganiseerd afsteken

Iets meer dan de helft van de Nederlanders ziet inmiddels wel wat in een vuurwerkverbod. Vorig jaar lag dit aandeel nog op 45 procent. Het alternatief dat gemeenten een vuurwerkshow voor hun rekening nemen wordt door bijna twee derde van de ondervraagden toegejuicht. Oud & Nieuw zonder vuurwerk is immers voor de meerderheid nog altijd weinig waard.