Nieuws/Binnenland
871638
Binnenland

Grote zandwinning langs Rijn gaat niet door

Een plan om in de Huissensche Waarden langs de Nederrijn zand en klei te gaan winnen, gaat niet door. De zandwinner denkt dat het plan onvoldoende geld oplevert en zal daarom geen gebruikmaken van de al verleende vergunningen. Langs de oever van de Nederrijn zou door de zandwinning een waterplas van ongeveer 90 hectare ontstaan met een verbinding met de rivier.

Het was de bedoeling dat het winnen van zand en klei voldoende geld zou opleveren om hoogwatermaatregelen voor de Nederrijn te betalen. Die maatregelen zijn opgenomen in het landelijke plan Ruimte voor de Rivier, dat ervoor moet zorgen dat de grote rivieren in Nederland veel meer water kunnen afvoeren bij extreem hoge waterstanden. Maar de gemeente, de provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten een nieuw plan bedenken, zo besloot de Raad van State woensdag.

Volgens de zandwinner zijn de prijzen voor zand en grind de laatste jaren sterk gedaald, omdat er veel van deze grondstoffen op de markt komen. Dat komt vooral door andere projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, die zandwinning ook gebruiken als middel om rivierverruimende maatregelen te financieren. Nog meer zand op de markt zou de prijsdaling alleen maar versnellen. Bovendien hebben ook zandwinners te lijden onder de economische crisis.

De zandwinner stapte samen met een aantal omwonenden en een milieu-organisatie naar de hoogste bestuursrechter om het plan van tafel te krijgen. Die tikte de gemeenteraad op de vingers, want die had in een eerder stadium moeten inzien dat hun plan niet voldoende geld zou opleveren binnen tien jaar. De overheden hebben erkend dat er niet zorgvuldig is gehandeld.