Nieuws/Binnenland
871722
Binnenland

Gelukkig zijn er twee Kamers om de politieke waan van de dag in te dammen

Uitslag Stelling: 'Blij met onze democratie'

De Eerste Kamer heeft een belangrijke functie in het Nederlandse politieke bestel en mag dan ook beslist niet worden afgeschaft. Dat vindt een meerderheid van 60 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Tweederde van de deelnemers is van mening dat de Nederlandse democratie geweld wordt aangedaan als de Eerste Kamer wordt opgedoekt. "Laten we blij zijn dat we eendemocratie hebben. Op dit moment kan de Eerste Kamer de totale puinhoop die de regering ervan maakt, nog een beetje corrigeren", zegt een respondent. Iemand anders zegt: "Het bestel is prima, maar politici moeten weer eens gaan staan voor hun idealen in plaats van te veel te hechten aan het pluche."

"De leden van de Eerste Kamer zitten niet de hele dag opgesloten in het Binnenhof. Dit betekent dat ze veel dichter bij de burger staan en dus meer voor ons spreken. De debatten in de Eerste Kamer zijn ook veel beter te volgen dan die in de Tweede Kamer", zo oordeelt een deelnemer.

Het politieke bestel in Nederland kent een Tweede en een Eerste Kamer. Toch is een kleine meerderheid van u is het niet eens met de bewering dat daardoor een versnippering van de macht bestaat. Wel merken veel deelnemers op dat er in Nederland veel te veel politieke partijen zijn. "Te veel politieke partijen betekent per definitie versplintering en chaos" zo redeneert iemand. Een andere deelnemer zegt: "Er moet een kiesdrempel komen om al die splinterpartijtjes tegen te gaan." Een enkeling gaat nog een stap verder: "We moeten naar een stelsel met twee of drie partijen. Dan pas wordt het land weer bestuurbaar."

Gedogen

Het huidige kabinet kan in veel gevallen wetten door de Kamers loodsen omdat ze daarbij de steun krijgen van drie politieke partijen die niet in de regering zitten. Een dergelijke gedoogconstructie heeft absoluut niet uw voorkeur. Vijfenvijftig procent van u zegt bovendien te verwachten dat na de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten de gedoogconstructie zal worden losgelaten.

Ziet een meerderheid van de deelnemers nog wel het nut in de van de Eerste Kamer, Provinciale Staten mag van 54 procent van de stemmers verdwijnen. Zeventig procent van u zegt overigens goed op de hoogte te zijn van de werkzaamheden van de leden van de Provinciale Staten. Iemand constateert: "Dit bestuursorgaan kost alleen maar handen vol geld en kan beter worden opgeheven." "Provinciale Staten bestaan voornamelijk uit een stelletje uitgerangeerde politici die ze nog een mooi baantje gunnen tot aan hun pensioen, maar het heeft weinig waarde", zo luidt een vernietigend oordeel van een van u.

Een bespiegeling van een deelnemer tot slot: "In de Eerste Kamer horen onafhankelijke, niet politiek georiënteerde personen te zitten die op neutrale en democratische wijze hun licht laten schijnen op wetsvoorstellen. Zij zouden door het volk gekozen moeten worden. Zij mogen zich niet laten leiden door het gepruts in de Tweede Kamer en een Maatregel van Bestuur om een wet alsnog door te drijven, is al helemaal uit den boze. Een dergelijke maatregel lijkt vooral te komen van een kind dat zijn zin niet krijgt."