Nieuws/Binnenland
872299
Binnenland

Wrak in bodem

Worden archeologische vondsten altijd uitgegraven?

Om verschillende redenen wordt soms besloten om niet onmiddellijk tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld in geval van onvoldoende geld voor opgraving en conservering, ruimtegebrek of ontoereikende technische kennis.

Bij Almere Hout, in de polderbodem van de voormalige Zuiderzee, is recent De Branding toegedekt met een beschermende laag kunststoffolie. Dit schip dat in 1560 zonk, is een van de elf scheepswrakken in Almere die wettelijk beschermd rijksmonument zijn. Diezelfde dag werd een tweede scheepswrak in Almere Buiten ingekuild. De Vliegende Hollander uit 1545 aan De Groene Kade is onderzocht en blijft in de bodem. Een 'scheepswrakkenpaal' is neergezet ter markering.