Nieuws/Binnenland
873338346
Binnenland

Sociale huurwoning even verhuren? 20.750 euro boete

Wie bezoekers wil ontvangen in huis moet voortaan een vergunning hebben.

Wie bezoekers wil ontvangen in huis moet voortaan een vergunning hebben.

Amsterdam - Wie in de toekomst zijn of haar woning aan toeristen wil verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, moet daarvoor een vergunning gaan aanvragen.

Wie bezoekers wil ontvangen in huis moet voortaan een vergunning hebben.

Wie bezoekers wil ontvangen in huis moet voortaan een vergunning hebben.

Als het aan woonwethouder Laurens Ivens (SP) ligt, wordt dit vergunningenstelsel alsnog ingevoerd om toeristische verhuur te reguleren.

Vorige maand zette de Raad van State een streep door de meldplicht die Amsterdam had ingevoerd. De hoogste bestuursrechters bepaalden dat Amsterdam toeristische verhuur alleen nog maar kan reguleren met een vergunning. De regels die Amsterdam had gemaakt, waren in strijd met de landelijke Huisvestingswet.

Zo kregen vakantieverhuurders een boete van 6000 euro als zij de verhuur van de woning niet bij de gemeente meldden. Als gevolg van de uitspraak werden opgelegde boetes (totaal 400.000 euro) kwijtgescholden voor overtreders.

Vorige week zei Ivens nog tegen de raad dat hij er weinig voor voelde een vergunningenstelsel en handhavingsapparaat op te tuigen. Dat zou heel veel werk voor ambtenaren betekenen. Hij wilde toen nog wachten op de Tweede Kamer, die met een nieuwe Wet toeristische verhuur zou komen.

VVD en CDA stelden dat er snel duidelijkheid moest komen en bepleitten een vergunningenstelsel. Ivens is nu ook tot de conclusie gekomen dat het, in plaats van wachten op de Tweede Kamer, sneller is om een vergunningenstelsel op te tuigen dat na goedkeuring door de gemeenteraad kan worden opgenomen in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Naast het nieuwe vergunningenbeleid blijft het zo dat toeristische verhuur moet gebeuren volgens de voorwaarden die in de hoofdstad gelden, zegt Ivens. Op dit moment handhaaft Amsterdam alleen als niet aan bepaalde voorwaarden voor vakantieverhuur wordt voldaan.

Zo mag een woning niet langer dan 30 dagen verhuurd worden, moet er daadwerkelijk in de woning gewoond worden en mag het huis aan niet meer dan vier personen tegelijk verhuurd worden. Daarnaast is vakantieverhuur van een corporatiewoning niet toegestaan. „Deze voorwaarden blijven bestaan en wie daar niet aan voldoet kan een boete krijgen voor woningonttrekking van € 20.750.”

Ondertussen gaat Amsterdam ook door met de voorbereiding van de plannen om in sommige buurten helemaal geen vakantieverhuur toe te staan, omdat de leefbaarheid er teveel onder druk zou staan.