Nieuws/Binnenland
873567
Binnenland

Crisissfeer op het Binnenhof

Op het ministerie van Sociale Zaken zet de PvdA alle zeilen bij om een kabinetscrisis te voorkomen. Partijleider Samsom, voorzitter Spekman en vicepremier Asscher overleggen over een oplossing voor het sneuvelen van de zorgwet van minister Schippers (Volksgezondheid), gisteren in de senaat.

De eerste overleggen hierover startten al om halftien vanochtend. Toen spraken Samsom en Asscher met de dissidente senator Linthorst. Zij zou op dat moment mede namens de twee andere dwarsliggende collega’s hebben gesproken.

Voorstel

Schippers schoof later ook bij dat overleg aan. Ingewijden zeggen dat de VVD-bewindsvrouw een voorstel op tafel heeft gelegd. Daarin zou staan dat de afgewezen wet die de vrije artsenkeuze moet beperken en zo geld moet besparen, opnieuw wordt ingediend. Het schrappen van de wet zou Schippers niet voor haar rekening willen nemen, omdat ze het volgens Haagse bronnen als kern ziet van haar beleid om stijgende zorgkosten te beteugelen. Ingewijden melden dat Schippers heeft aangegeven op te zullen stappen als er geen voor haar aanvaardbare oplossing komt. Dat zou een kabinetscrisis opleveren, want de VVD is niet van plan om haar te laten gaan. Schippers was de nummer twee van de liberalen bij de vorige verkiezingen.

Om toch de PvdA-senatoren mee te krijgen zou ze wel bereid zijn om aanvullende maatregelen die de PvdA wil, naast de wet af te spreken. De drie senatoren zouden dan wel moeten beloven alsnog in te stemmen met de door hen verworpen wet. Dat werd vannacht door senator Ter Horst nog uitgesloten. „We werken aan een oplossing”, is het enige wat haar collega Linthorst erover kwijt wil.

Overtuigen

Inmiddels zou de PvdA-top alle drie de senatoren afzonderlijk proberen te overtuigen. Het feit dat er gepraat wordt, wordt door coalitiebronnen ervaren als een licht positief teken. „Secuur, precies, rustig werken we aan een oplossing”, zei Asscher.

Een tweede optie is dat de senatoren volharden in hun verzet tegen de wet van Schippers. Als dat gebeurt, zou de PvdA akkoord moeten gaan met een andere aanpassing aan het zorgstelsel die in het straatje van de VVD zou passen, bijvoorbeeld een andere bezuiniging. De liberalen laten binnenskamers weten dat de prijs voor de PvdA dan zeer hoog zal zijn, waarmee de vraag is of de achterban van de sociaaldemocraten daar wel mee kan leven. Deze optie wordt in coalitiekringen dan ook gezien als onwenselijk.

Ongeduld

In de Tweede Kamer groeit het ongeduld over de kerstcrisis. Oppositiepartijen SP en PVV willen zo snel mogelijk premier Rutte aan de tand voelen over wat er achter de schermen gaande is. Ook het CDA wil spoedig opheldering. De gedoogpartijen D66, CU en SGP houden de coalitie intussen uit de wind. Zij proberen tijd te kopen, door te zeggen dat het kabinet eerst nog meer duidelijkheid moet geven over de gevolgen van de weggestemde wet, alvorens er over gedebatteerd kan worden. De drie gedogers weten dat een eventuele afspraak die de coalitie over de zorgwet maakt ook op hun goedkeuring moet kunnen rekenen, wil Schippers in de senaat over een meerderheid kunnen beschikken.

Wanneer en met wie de Kamer uiteindelijk over de situatie spreekt is niet duidelijk. Naast vandaag wordt er dit jaar alleen nog morgen vergaderd door de Tweede Kamer. Premier Rutte moet daarnaast morgenmiddag in Brussel zijn voor een Europese Top.

Daarnaast is het nog niet duidelijk of en wanneer de interne PvdA-onderhandelingen tot een goed einde komen.