Nieuws/Buitenland
873607
Buitenland

Investeren en toekomst Oekraïne op agenda top

Het aanjagen van de Europese economie door investeringen én de situatie in Oekraïne zijn de twee hoofdonderwerpen van de Europese top van regeringsleiders en staatshoofden deze week in Brussel. Het lijkt vooral een sessie te worden waarin de leiders open gaan praten over welke richting het op moet gaan. Zware conclusies worden niet verwacht.

De nieuwe Europese Commissie van Jean-Claude Juncker presenteerde onlangs de plannen voor een Europees investeringsfonds van meer dan 300 miljard euro. Dit plan staat centraal tijdens de EU-top. Naar verwachting krijgt Juncker de opdracht het plan uit te werken in wetteksten. Bij een volgende top begin 2015 komen de EU-leiders er dan op terug.

Voor Nederland is het essentieel dat investeren hand in hand gaat met structureel hervormen en het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Projecten die gefinancierd worden uit het fonds moeten renderen en dus de economie daadwerkelijk stimuleren.

De situatie in Oekraïne komt ook uitgebreid aan bod. Er zal steun aan de Oekraïners worden uitgesproken en toegezegd en de discussie zal vooral gaan over wat er op termijn moet gaan gebeuren. Zijn de sancties tegen Rusland en de rebellen effectief? Hoe moet het nu verder, ook nu de Russische munt in een vrije val lijkt geraakt? Besluiten worden nu niet verwacht, maar het is een eerste discussie.

De eerste top onder leiding van de Poolse oud-premier Donald Tusk lijkt zo op het eerste gezicht geen zware te worden, maar draagt al duidelijk zijn handtekening. De (concept)conclusies zijn veel korter dan voorheen en ook de bewoording is anders. EU-ambtenaren in Brussel stellen dat Tusk wil dat de conclusies alleen weergeven wat er besloten is.

Bovendien lijkt Tusk ook niet oeverloos te willen uitweiden over tal van onderwerpen. In zijn uitnodigingsbrief liet hij al doorschemeren dat als alles op donderdagavond besproken kan worden, de geplande sessie op vrijdag niet nodig zal zijn. Voor de één is de nieuwe aanpak verfrissend, critici bestempelden die al snel als een light-variant.