Nieuws/Binnenland
873662
Binnenland

Voorwaarden prijsvraag 'Win je droomreis'

undefined

Hoe doet u mee en hoe kunt u winnen?

Om deel te nemen en mee te dingen naar een trip naar uw droombestemming, moeten gebruikers hun e-mailadres invoeren op de www.reiskrant.nl  en de vraag beantwoorden: “Waar moet uw droomreis naar toe gaan?” Een panel van Telegraaf Reiskrant beoordeelt vervolgens alle antwoorden en selecteert een winnaar gebaseerd op originaliteit, creativiteit en kwaliteit van het antwoord.

 

Wie kunnen er deelnemen?

• De organisator van deze wedstrijd is Skyscanner Ltd, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde onderneming, statutair gevestigd te c/o Pinsent Masons LLP, 5 Old Bailey, London EC4M 7BA.

Skyscanner organiseert deze wedstrijd in samenwerking met TMG Media Groep, met KvK registratienummer 33072792, en statutair gevestigd te Basisweg 30, 1000 EB te Amsterdam. (‘TMG Media Groep’) die die de wedstrijd organiseert, de inzendingen verwerkt en de winnaar kiest overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

• Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder die woonachtig is in Nederland. Deelname is gratis en niet afhankelijk van de aankoop of het gebruik van enige producten/diensten van Skyscanner of derden.

Deelname is niet toegestaan voor directeuren, het management en medewerkers van Skyscanner en TMG Media Groep of hun directe familieleden.

• Indien u deelneemt aan deze wedstrijd dient u naast uw voor- en achternaam een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij contact met u kunnen opnemen over een eventueel gewonnen prijs. Indien nodig, kunnen wij u ook vragen naar bewijs van identiteit.

 

Deelnamevereisten

• Een geldige inzending moet een antwoord op de gegeven vraag op de Website bevatten en moet voldoen aan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde eisen. Het inzenden van opmerkingen of werk van anderen wat het auteursrecht van derden aantast en maakt uw inzending ongeldig.

• Er is slechts één antwoord per deelnemer toegestaan. Als meer dan één antwoord gegeven wordt, dan worden op één na alle inzendingen van die deelnemer uitgesloten van de wedstrijd, geheel naar oordeel van TMG Media Groep.

• Skyscanner en TMG Media Groep behouden zich het recht voor om antwoorden die afwijken van het thema, die aanstootgevend zijn, of op andere wijze niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene Voorwaarden, te weigeren.

• Antwoorden mogen niet aanstootgevend zijn, of enige vorm van reclame, illegale inhoud, verstorende computerprogrammatuur, virussen, wormen of Trojaanse paarden bevatten.

Inzendingen voor deze wedstrijd worden geaccepteerd vanaf 18 december 2014 tot 31 december 2014 middernacht. Vóór of na deze periode worden geen inzendingen geaccepteerd.

 

Door uw inzending bevestigt u dat

• het antwoord op de vraag geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en aan de vereisten van deze Algemene Voorwaarden voldoet.

u het Privacybeleid van TMG Media Groep en Skyscanner hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat (zie de links hieronder in deze Algemene Voorwaarden).

• bij deze een onherroepelijke, oneindige, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie verleent aan Skyscanner en TMG Media Groep; deze licentie betreft het gebruik van uw opmerking voor promotionele doeleinden waaronder, zonder beperking, het gebruik op alle websites van Skyscanner TMG Media Groep en op de Facebookpagina’s van Skyscanner en TMG Media Groep.

 

Bepalen van de winnaar

• Uit de ontvangen geldige inzendingen zal een Telegraaf Reiskrant-panel de uiteindelijke winnaar selecteren door op basis van de volgende criteria tot een objectief oordeel te komen: originaliteit, creativiteit, verband met het opgegeven thema en kwaliteit van de opmerking. Het panel dat de winnaar bepaalt, bestaat uit medewerkers van TMG Media Groep.

• Op of na 5 januari 2015 en in ieder geval uiterlijk op 10 januari 2015 zal TMG Media Groep via e-mail contact opnemen met de winnaars van deze wedstrijd. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs moet de winnaar binnen 5 dagen na ontvangst van de e-mail reageren en bewijs leveren van zijn/haar identiteit. In het geval wij in die periode niets van de winnaar hebben vernomen, zal de prijs worden toegekend aan degene die als tweede is geëindigd.

De winnaar is ervoor verantwoordelijk te garanderen dat hij of zij het privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en de aanbieder van de accommodatie van zijn of haar keuze heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd en gaat er bij deze mee akkoord dat zijn of haar informatie wordt overgedragen aan genoemde luchtvaartmaatschappij en accomodatie indien dit nodig is voor het uitkeren en leveren van de prijs.

TMG Media Groep’s beslissing betreffende de winnaar van deze wedstrijd is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Skyscanner’s beslissing betreffende alle andere kwesties die verband houden met deze wedstrijd is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 

De prijs

• De prijs bestaat uit 1x trips voor een retourvlucht en hotelovernachtingen voor 2 personen naar een bestemming naar keuze ter waarde van maximaal €6000, - en moet via de website van Skyscanner geboekt worden. Indien de door de winnaar geselecteerde vlucht en accommodatie op de gekozen data niet meer binnen het bedrag van €3000, - beschikbaar is, zal er een gelijkwaardig alternatief worden geboekt, of worden alternatieve data overeengekomen. Tickets moeten zijn geboekt voor 31 januari 2015.

• Indien meer dan 1 persoon van de prijs gebruik maakt, moeten de tickets op dezelfde datum en tijd en bij dezelfde accommodatie worden geboekt.

TMG Media Groep zal in kennis worden gesteld van de naam van de winnaar en zal de winnaar ook bekendmaken op zijn website (maar uitsluitend nadat Skyscanner TMG Media Groep heeft geïnformeerd zoals beschreven onder het tweede punt onder “Bepalen van de winnaar”) en naar eigen oordeel op mogelijke andere gerelateerde websites waarop het bedrijf het recht heeft een dergelijke bekendmaking te plaatsen.

Alle persoonlijke informatie die wordt opgevraagd door TMG Media Groep wordt exclusief beheerd en verwerkt door TMG Media Groep  en valt onder de voorwaarden van haar privacybeleid , te vinden op http://corporate.tmg.nl/privacy-verklaring.

Uitsluitend persoonsgegevens die als noodzakelijk worden beschouwd voor het opvragen van de prijs en voor geldige marketing/promotionele doeleinden zal worden doorgegeven aan, of opgevraagd door Skyscanner overeenkomstig het Privacybeleid van Skyscanner http://corporate.tmg.nl/privacy-verklaring. Door deelname aan de wedstrijd geeft de gebruiker toestemming voor een dergelijke overdracht van gegevens en zorgt voor het verkrijgen van geldige toestemming van eenieder wiens gegevens worden doorgegeven aan Skyscanner ten behoeve van het boeken van de prijs.

Om alle twijfel te vermijden: Skyscanner heeft geen invloed op de keuze van de winnaar.

Om alle twijfel te vermijden: deze wedstrijd wordt georganiseerd door Skyscanner. Alle vragen ten aanzien van voorwaarden en/of prijzen moeten in eerste instantie aan Skyscanner worden gericht.

 

Prijsvoorwaarden

De prijs wordt verstrekt door Skyscanner. TMG Media Groep is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, uitgaven, belasting, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met de terbeschikkingstelling van de prijs door Skyscanner, al dan niet op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettige verplichting of anderszins, tenzij dergelijke verliezen, schades, uitgaven, kosten of vorderingen het gevolg zijn van een schending van deze Algemene Voorwaarden door TMG Media Groep.

• De prijs is niet restitueerbaar en kan niet worden omgewisseld voor contanten. In het geval de vermelde prijs niet beschikbaar is, wordt er een alternatief van dezelfde waarde geleverd.

• Vliegtickets en hotelovernachting worden alleen uitgegeven op naam van de winnaar. Tickets en hotelovernachtingen zijn niet overdraagbaar.

• Alle extra activiteiten en kosten naast de aangegeven prijs vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar.

• Skyscanner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fiscale gevolgen die kunnen voortkomen uit het accepteren van de prijs en raadt deelnemers aan onafhankelijk financieel advies hierover in te winnen.

• Door het aanvaarden van de prijs, accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid en welzijn, waaronder het regelen van zijn of haar eigen visa en andere reisvereisten.

 

Algemeen

• Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers ermee akkoord dat de door hun inzending, naam, foto en enige andere persoonsgegevens die zijn verstrekt, door Skyscanner en TMG Media Groep overeenkomstig hun respectieve privacybeleid voor promotionele/marketingdoeleinden worden gebruikt. Er zullen geen gegevens worden uitgewisseld tussen partijen waar dat niet nodig is voor een doel dat in deze Algemene Voorwaarden wordt beschreven.

• De winnaar wordt bekendgemaakt op www.reiskrant.nl

• Uw opmerking kan samen met uw voor- en achternaam worden gebruikt op www.skyscanner.nl. U bent nog steeds de rechtmatige eigenaar van uw opmerking, maar deze kan worden gebruikt op www.skyscanner-domeinen,http://www.facebook.com/Skyscanner-pages en andere marketingkanalen van Skyscanner.

• Skyscanner is gerechtigd de wedstrijd op enig moment vóór de sluitingsdatum te beëindigen of aan te passen, of de regels aan te passen door een dergelijke aanpassing of beëindiging op de Skyscanner-website bekend te maken.

• Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt waarover Skyscanner redelijkerwijs geen controle heeft en die ertoe leidt dat Skyscanner niet kan voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, dan is Skyscanner niet aansprakelijk voor het niet nakomen van of vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen.

• Skyscanner behoudt zich het recht voor (afhankelijk van de van toepassing zijnde wet) om deze wedstrijd te annuleren, beëindigen, aan te passen of op te schorten door een dergelijke aanpassing of beëindiging een Skyscanner-website bekend te maken.

• Skyscanner is niet aansprakelijk voor enige verliezen, schades, uitgaven, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met deze wedstrijd of het gebruik van een prijs, al dan niet op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, voor zijn fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

• Op deze Algemene Voorwaarden en de wedstrijd is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing.