Nieuws/Binnenland
873698
Binnenland

'Rekentoets pas in 2020 echt moeilijk'

Bijna alle middelbare en mbo-scholieren moeten vanaf volgend schooljaar verplicht een rekentoets maken om een diploma te halen. Als ze de toets niet halen, dan zakken ze. Het niveau van deze toets is de eerste jaren echter niet te moeilijk. ,,De rekentoets groeit mee en wordt elk jaar een beetje moeilijker voor leerlingen om te halen'', meldt het ministerie voor Onderwijs woensdag. In 2020 moet het rekenen op het gewenste niveau zijn.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de toets, die nu wel al wordt afgenomen maar waar het diploma niet van afhangt, te moeilijk is voor veel leerlingen en makkelijker moet worden. Daar wordt nu volgens het ministerie gehoor aan gegeven.

De toets wordt komend schooljaar verplicht voor alle leerlingen op de hoogste niveaus van het vmbo, de havo, het vwo en mbo niveau 4 om het diploma te halen. Het schooljaar daarna volgt de rest. De rekentoets wordt in het examenjaar of het jaar daarvoor afgenomen.

Tegen de rekentoets was verzet vanuit het voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie VO-raad vindt dat rekenen hiermee een ,,onevenredig groot gewicht krijgt in de in- en doorstroomkansen van leerlingen. ,,Bovendien zijn leerlingen die volgend jaar opgaan voor hun diploma afhankelijk van een ondeugdelijke toets. De waarde van een VO-diploma wordt hiermee aangetast’’, aldus de organisatie. ,,De komende vier jaar wordt er met allerlei noodgrepen, zoals het verlagen van de normen, vastgehouden aan het opnemen van de toets in het examen. Het zegt alles over het gebrek aan fundament onder de rekentoets en het is de bijl aan de wortel van het examen.''

Vervolgopleidingen hadden echter juist geklaagd over het lage rekenniveau van veel scholieren als ze van de middelbare school af komen.