Nieuws
874496
Nieuws

CBP waarschuwt Google wegens privacyschending

Google krijgt twee maanden de tijd om de privacy van de Nederlandse gebruikers beter te waarborgen. Gebeurt dat niet voor 27 februari 2015, dan vordert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maximaal 60.000 euro boete per dag, met een maximum van 15 miljoen euro. Google reageert teleurgesteld.

De in 2012 aangepaste privacyvoorwaarden van Google zijn volgens het CBP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Volgens het CBP koppelt Google persoonsgegevens aan advertenties en aan andere diensten, zonder daarvoor expliciet toestemming te vragen. Dat moet volgens het CBP consistent en ondubbelzinnig gebeuren.

CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm: „Google vangt ons in een onzichtbaar web van onze persoonsgegevens zonder ons dat te vertellen en zonder daarvoor onze toestemming te vragen.”

Google moet gebruikers uiterlijk in februari telkens een duidelijk toestemmingsscherm voorschotelen. De toestemming alleen opnemen in de privacyvoorwaarden is volgens het CBP onvoldoende. Daarnaast moet Google gebruikers informeren op welke manier persoonsgegevens worden gebruikt.

Aan een derde voorwaarde lijkt Google volgens de privacywaakhond inmiddels te hebben voldaan. Google informeert gebruikers dat YouTube onderdeel uitmaakt van het informatieconcern.

Volgens het CBP kunnen gegevens over bijvoorbeeld zoekopdrachten, locatiedata, bekeken video's en e-mails met elkaar worden gecombineerd, terwijl de diverse diensten andere doelen dienen. Dit gebeurt zonder dat Google internetgebruikers hierover vooraf goed informeert.

Het CBP controleert in het voorjaar of Google aan alle eisen voldoet. Pas daarna wordt besloten om de dwangsom op te heffen.

De dreiging met een miljoenenboete is het gevolg van een onderzoek van zes Europese privacytoezichthouders in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Nederland.

Google is teleurgesteld over de last onder dwangsom, die het CBP heeft opgelegd. „Vooral omdat we reeds een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd “, aldus Google. „We hebben recentelijk een voorstel voor verdere wijzigingen voorgelegd aan de groep van Europese privacytoezichthouders en we zien ernaar uit om deze op korte termijn met hen te bespreken.”