Nieuws/Binnenland
874555
Binnenland

Nieuwe definitie gezondheid

Een toestand van ‘compleet welbevinden’, zo luidt de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid. Maar volgens de Maastrichtse promovenda Machteld Huber is die definitie verouderd, omdat daarmee praktisch iedereen patiënt is. Ze ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw concept voor gezondheid.

,,Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”, zo luidt de nieuwe omschrijving. Volgens Huber wordt hierin veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte.”

Zes dimensies

 

In de afgelopen twee jaar toetste Huber het concept bij patiënten, behandelaren en beleidsmakers. Om het concept te operationaliseren, introduceerde de onderzoeker het begrip ‘positieve gezondheid’, bestaande uit zes dimensies waaraan je gezondheid kunt aflezen: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Deze werden bij 2000 betrokkenen.

Over de inhoud van gezondheid bleken grote verschillen in interpretatie. Beleidsmakers, onderzoekers en artsen kenden het meeste belang toe aan lichamelijke functies. Patiënten daarentegen vatten het begrip juist heel breed op en vonden alle zes dimensies bijna even belangrijk vonden.

Eigen kracht

Huber: “Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Voor deze groep wegen sociale participatie en zingeving minstens zo zwaar. Het is belangrijk dat een arts dat ook ziet.”

Inmiddels is een aantal organisaties voor zorg en publieke gezondheid gestart met het implementeren van het begrip ‘positieve gezondheid’. Instanties als GGD Nederland zien het nieuwe concept als kader voor herinrichting van de preventieve zorg.

Huber zal woensdag op haar onderzoek promoveren aan de Universiteit Maastricht.