Nieuws/Binnenland
881594408
Binnenland

Heibel bij gemeenten om noodopvang asielzoekers: ’Dit is ethisch onwenselijk’

Asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel.

Asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel.

Amsterdam - Een plan voor een ’crisiscarrousel’ voor de noodopvang van asielzoekers wordt al doorkruist voordat het goed en wel van de grond is gekomen. De gemeenten in het noorden van Noord-Holland willen wél statushouders versneld huisvesten, maar geen extra asielzoekers. Zij vinden het plan ’ethisch onwenselijk’, zo schrijven ze in een brief aan staatssecretaris Van der Burg (Asiel).

Asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel.

Asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel.

Dinsdagmorgen vergaderden de burgemeesters namens de 25 veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad over de crisisnoodopvang voor asielzoekers. Idee is dat er de komende drie maanden telkens 4 veiligheidsregio’s, elk voor twee weken, 150 noodopvangplekken bieden voor asielzoekers. Het moet de druk wegnemen van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar dagelijks meer asielzoekers aankomen dan er plekken zijn. De noodopvang komt bovenop de bestaande opvang in asielzoekerscentra en staat los van de opvang van asielzoekers die mogen blijven, de zogeheten statushouders, én van de 75.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen die de gemeenten hebben toegezegd.

De 25 burgemeesters hebben volgens het verslag van de vergadering ingestemd met het plan voor roulerende crisisnoodopvang. Er is zelfs al gesproken over uitbreiding naar telkens zes keer 150 plekken als de instroom van asielzoekers nog verder toeneemt. Maar dat was buiten veiligheidsregio Noord-Holland-Noord gerekend. De zestien gemeenten van deze regio zien niks in zo’n opvangcarroussel, zo lieten ze na het beraad weten. „Wij vinden het vanuit ethisch perspectief onwenselijk dat de komende periode een situatie dreigt te ontstaan, waarbij mensen die al veel meegemaakt hebben van de ene tijdelijke opvanglocatie naar de andere tijdelijke opvanglocatie verplaatst worden”, zo schrijven de burgemeesters van de regio aan de staatssecretaris.

Solidariteit

De regio vindt bovendien dat er ’een balans’ moet zijn ’in de opgaven waarvoor de gemeenten gesteld staan’. De zestien Noord-Hollandse burgemeesters erkennen dat de problemen in Ter Apel groot zijn. Ze vinden dat ze altijd solidair zijn geweest met Ter Apel, met andere gemeenten en met het COA. Ze willen dat ’concreet maken’ door versneld de 512 statushouders onder te brengen in plaats van crisisnoodopvang voor asielzoekers.

Het COA, verantwoordelijk voor de opvang, reageert diplomatiek. „We zoeken opvang voor álle groepen asielzoekers”, zegt een woordvoerder. „We zien dat er al veiligheidsregio’s zijn die locaties realiseren. Daar zijn we mee geholpen.” Momenteel verzorgen de regio’s Amsterdam-Amstelland, Groningen, Friesland en Zeeland op eigen initiatief crisisnoodopvang.

Een woordvoerder van Van der Burg laat weten dat de brief van de Noord-Hollandse burgemeesters niet is besproken in het Veiligheidsberaad. „Er zijn meerdere manieren om bij te dragen aan de opgave die er ligt. We waarderen de inzet van gemeenten.”