Nieuws/Binnenland
883224
Binnenland

Brussel maant Nederland over gezondheidszorg

Brussel wil dat Nederland vaart maakt met het recht van een patiënt om in een ander EU-land gezondheidszorg te kunnen kiezen. Volgens de Europese Commissie voldoet de Nederlandse wetgeving nog steeds niet volledig aan de Europese regels.

De commissie wil binnen twee maanden horen welke maatregelen Nederland gaat nemen, anders overweegt zij naar de rechter te stappen. Nederland moet vastleggen dat patiënten het recht hebben om in een andere EU-lidstaat zorg te kiezen, en dat zij de kosten in het thuisland kunnen declareren. Daarnaast moeten patiënten de informatie krijgen die nodig is om een bewuste keuze over hun behandeling te maken.

Volgens het ministerie van VWS moet ons land nog één onderdeel van de patiëntenrichtlijn implementeren. Het gaat om het aanwijzen van een nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende zorg (NCP). Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in de eerste helft van 2015 aan de Tweede Kamer worden verstuurd. Maar omdat het Zorginstituut vooruitlopend op dit wetsvoorstel de taken van het NCP al uitvoert, is VWS van mening dat het aan alle verplichtingen heeft voldaan. Hierover vindt begin december een gesprek plaats met de Europese Commissie.

De commissie tikte woensdag in deze kwestie overigens niet alleen Nederland, maar ook Portugal op de vingers. Ook dat land had de Europese regels ruim een jaar geleden al moeten omzetten.