Nieuws/Binnenland
883460
Binnenland

Gouda stelt megamoskee uit

Het stadsbestuur van Gouda stelt het besluit over de allergrootste moskee van Nederland een half jaar uit. Het stadhuis zegt langer de tijd nodig te hebben. Het islamitisch centrum zou gehuisvest moeten worden in de voormalige Prins Willem-Alexander Kazerne. Het complex, inclusief metersdiepe atoombunker, moet onderdak bieden aan maximaal 4500 gelovigen.

De wijk Gouda Noord is in opstand gekomen tegen de plannen. Om gezamenlijk een vuist te maken tegen de megamoskee hebben ruim honderd wijkbewoners de vereniging ’Gouda Noord zoals het Hoort’ opgericht. Er komt een petitie, stadsenquête via het lokale weekblad en als het moet een juridische strijd.

Getoeter

In het 2,5 miljoen euro kostende islamitisch centrum worden dertig leslokalen, feestzalen voor grote bruiloften, aparte ontmoetingsruimten voor vrouwen, een lijkwassingsruimte en drie bestaande Goudse moskeeën gehuisvest. ’Noord’ is een van de weinige delen van Gouda waar amper moslims wonen. Omwonenden vrezen voor parkeeroverlast, getoeter bij Marokkaanse bruiloften en voor import van problemen uit de achterstandswijken van de oud-Hollandse stad.

De protestvereniging strijdt verder voor een ander plan. Een ontwikkelaar wil de locatie, waar de Koninklijke Marechaussee een paar jaar geleden is vertrokken, teruggeven aan de wijk door appartementen te bouwen voor senioren uit het sterk vergrijsde ’Noord’. Daarnaast moet er ruimte komen voor medisch kinderdagverblijf Gemiva en De Ark, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen die al tien jaar op zoek is naar een geschikte plek.

Politiek spel

De kwestie zorgt voor een politieke soap in het ’Huis van de Stad’. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen de komst van de megamoskee, waar haatprediker Tarik Chadlioui tonnen voor inzamelde tijdens benefieten. Maar wethouders van PvdA, GroenLinks, Gouda Positief en D66 geven niet op. Ze werken stug door aan een poldervariant: beide plannen onder één dak.

De tegenstanders hopen dat coalitiepartij VVD geen draai maakt. „Een politiek spel waar mensen niets van begrijpen”, concludeert SGP-fractievoorzitter Arjan Versteeg. „Ik vermoed dat er tijdens de verkiezingscampagne door bepaalde politici beloften zijn gedaan aan de islamitische gemeenschap." Wijkbewoner Edward Uittenbroek is woedend dat het stadhuis de moskeeplannen nooit actief heeft gecommuniceerd: „Als we het niet zelf hadden ontdekt, was de bouw al begonnen. Voor de komst van een speeltuintje kregen we drie brieven.”