Nieuws
884184
Nieuws

'Geen melk lozen in sloot of riool'

Een melkoverschot dat ontstaat door de maatregelen tegen de vogelgriep, mag in geen geval worden geloosd in een sloot of op het riool. Dergelijke lozingen zijn strafbaar. Boeren die de melk niet meer kunnen opvangen, moeten contact opnemen met de zuivelfabriek of de land- en tuinbouwbond LTO.

De waterschappen hebben maandag gewaarschuwd tegen illegale melklozingen. Inspecteurs van de schappen mijden bedrijven met pluimvee, dus er wordt niet gecontroleerd. „Maar als boeren illegaal gaan lozen, raken we nog veel verder van huis”, aldus Karst Spijkervet van het waterschap Reest en Wieden.

Door melk in de sloot sterven de vissen. Bovendien kan de melk voor verspreiding van het vogelgriepvirus zorgen. Waterzuiveringen kunnen melk in het rioolwater niet verwerken. Als er veel melk bij de zuivering terechtkomt, valt de hele installatie stil. Het was maandag niet bekend of er al grote overtredingen zijn waargenomen.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo