Nieuws
885590
Nieuws

NIEUWS

Minder sluiswachters per 1 januari

Rijkswaterstaat versobert per 1 januari 2015 op 36 plaatsen in heel Nederland de bediening van bruggen en sluizen in Nederland. Hiermee vult Rijkswaterstaat de doelstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken.

Voor sommige sluizen en bruggen geldt dat de bedieningstijden worden ingekort. Er is dan minder of geen bediening meer in rustige perioden. Op enkele bedieningscentrales wordt voortaan met minder sluismeesters gewerkt, waardoor er minder bruggen of sluizen tegelijk bediend kunnen worden. In andere gevallen gaat Rijkswaterstaat de sluis op aanvraag bedienen, waarbij de sluismeester op afroep beschikbaar is of tussen één of meerdere sluizen pendelt. Een schipper moet zijn doorvaart dan van te voren aanvragen. Voor de scheepvaart betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is. Door de operatie gaan er in totaal 40 voltijdbanen van sluiswachters verdwijnen. Voor meer informatie van Rijkswaterstaat zelf klik hier.