Nieuws
885902
Nieuws

Nederlanders pakken vaker de fiets

Nederlanders stappen wat vaker op de fiets. Hoewel de totale mobiliteit in ons land stagneert, is er één uitzondering: het fietsgebruik.

Dat is sinds 2004 met zeven procent toegenomen, zo blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2014 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Om ergens te komen, wordt nog wel het vaakst de auto gebruikt: bijna veertig procent van alle verplaatsingen en ruim de helft van de afgelegde kilometers gaan via de auto.

Populair

Na de auto is de fiets het meest populaire vervoermiddel in ons land.  Een kwart van alle verplaatsingen en bijna een tiende van de afgelegde kilometers gaat per fiets. Vooral de korte ritjes zijn daarbij populair.

De fiets wordt zo vaker ingezet voor woon-werkverkeer en voor ritjes naar school.

Van alle fietskilometers wordt inmiddels ruim twaalf procent per e-bike afgelegd. De gemiddelde afstand die daarbij wordt afgelegd, bedraagt 6,3 kilometer. Dat is ruim tweemaal zo veel als de afstand die een Nederland gemiddeld per 'gewone' fiets aflegt.