Nieuws/Binnenland
886039
Binnenland

Aan de wandel

Vallen Rottumeroog en Rottumerplaat ooit ten prooi aan de zee?

Deze onbewoonde eilanden zullen de komende tientallen jaren in elk geval niet verdwijnen. Door afslag van strand en aangroei van zand in zee verplaatsen ze zich wel. Onderzoekers van Rijkswaterstaat en Deltares verwachten dat Rottumeroog de komende jaren samengroeit met het nog kleinere eilandje Zuiderduin. Rottumeroog zal daardoor fors groter worden. Rottumeroog en Rottumerplaat blijven gescheiden, want Het Schild, de geul tussen beide eilanden, groeit. Rottumeroog 'wandelt' zuidwaarts, Rottumerplaat in oostelijke richting.