Nieuws/Binnenland
886089
Binnenland

Noodoproep tegen zoutwinning Waddenzee

De natuurorganisaties Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland doen een noodoproep aan staatssecretaris Sharon Dijksma om de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee in te trekken. Ze dienden daarvoor maandag een officieel bezwaar in bij het ministerie van Economische Zaken.

Dijksma gaf producent Frisia Zout onlangs een vergunning om zout te winnen onder het wad. Begin volgend jaar valt een definitief besluit. Als het ministerie het besluit toch doorzet, stappen de organisaties naar de rechter, zei een woordvoerster maandag.

Volgens de organisaties kan zout makkelijk op andere plekken worden gewonnen, waar de risico's voor de natuur minder groot zijn. Ze vrezen bovendien dat de bodem onder de Waddenzee, dat op de lijst van werelderfgoed staat, zal dalen door de zoutwinning.

Frisia Zout wil de gaten die ontstaan door zoutwinning met zand opvullen, maar de organisaties hebben daar geen vertrouwen in. Ze stellen dat er geen gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten op de Ballastplaat, een vogelgebied. „Het is een absurd idee. Als de Ballastplaat deels onder water verdwijnt of van kwaliteit verandert, kunnen duizenden vogels niet meer bij hun voedsel komen. Uit onderzoek blijkt dat dit duizenden trekvogels de kop kan kosten”, stelt directeur Fred Wouters van Vogelbescherming.