Nieuws/Binnenland
886092
Binnenland

Bezwaar Vogelbescherming tegen doden ganzen

De Vogelbescherming heeft bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Overijssel heeft afgegeven, zodat er ook in de winter op trekganzen kan worden geschoten. Overijssel is tot nu toe de enige provincie die de winterrust voor de dieren heeft afgeschaft. Volgens de Vogelbescherming overtreedt de provincie daarmee internationale wet- en regelgeving.

Ganzen veroorzaken veel landbouwschade. Iedereen is het erover eens dat er in de zomer te veel ganzen in Nederland zijn. Maar veel provincies en alle natuurbeschermers vinden dat de vogels in de winter met rust moeten worden gelaten. Dan verblijven er veel trekganzen in Nederland, die komen schuilen voor de kou elders. Als Overijssel massaal ganzen in de winter laat afschieten, bestaat volgens natuurbeschermers de kans dat de dieren in hun thuisland uitsterven.

„Nederland heeft daar internationale verantwoordelijkheid voor”, aldus de Vogelbescherming. Natuurorganisaties zeggen bovendien dat trekganzen in de winter nauwelijks schade veroorzaken.

Tegen de ontheffing kan tot vrijdag bezwaar worden gemaakt. De Vogelbescherming kondigt aan zich fel te zullen blijven verzetten.