Nieuws/Binnenland
886132
Binnenland

Windenergie op zee levert miljarden op

Windparken op zee kunnen maximaal een winst opleveren van 12,3 miljard euro, afhankelijk van de klimaatschade door uitstoot van CO2. Dat blijkt uit een onderzoek dat de stichting Natuur & Milieu liet uitvoeren.

De winst zit hem er vooral in dat schade aan het klimaat beperkt kan worden, aldus directeur Tjerk Wagenaar maandag. Door grootschalige inzet van windenergie blijven negatieve effecten voor het klimaat beperkt.

„Dit onderzoek laat vooral zien dat we af moeten van de eenzijdige economische kostenberekeningen voor windenergie”, stelt Wagenaar. „We bouwen geen windmolenparken om optimale verdienmodellen te ontwikkelen, maar om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk om de klimaateffecten, vertaald naar CO2-kosten, mee te nemen in de berekeningen.”

Het is nog niet te overzien hoe groot de schade van de opwarming van de aarde zal zijn. Natuur & Milieu wil daarom de risico's zoveel mogelijk beperken. „Windmolens op zee besparen hoge kosten voor toekomstige generaties. In die zin zijn windmolenparken een uitstekende verzekering voor onze kinderen en kleinkinderen. We moeten nu investeren om de latere schade zo veel mogelijk te beperken.”

Volgens de stichting moet in de berekeningen ook de schade van de CO2-uitstoot worden meegenomen. „Als we willen weten wat de kosten en baten zijn van windmolenparken moeten we in de berekeningen alle CO2-gerelateerde kosten meenemen. Dus ook kosten voor lucht- en watervervuiling en voor schade-effecten op de gezondheid van mensen, zoals voortijdig overlijden en ziekte”, aldus Wagenaar.