Nieuws/Binnenland
887987505
Binnenland

Instructies voor docenten bij seksueel geweld

DEN HAAG - Van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is 46 procent een leeftijdsgenoot. Gezien de belangrijke rol van het onderwijs in de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren, komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen met een factsheet voor docenten. De organisatie die rapporteert aan de regering wil hiermee bewustwording creëren en docenten een handvat bieden om te handelen bij vermoedens van seksueel geweld. De komende maanden gaat de Nationaal Rapporteur in gesprek met docenten over deze problematiek.

Volgens de rapporteur is het belangrijk dat bij vermoedens van seksueel geweld op een goede manier word gereageerd en de juiste vervolgstappen worden genomen. Docenten kunnen zich baseren op zes criteria zoals wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd of ontwikkeling, passend bij de context of omgeving en zelfrespect. Docenten kunnen voor hulp overleggen met een collega, vertrouwenspersoon of de schoolleiding. Daarnaast kan een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs worden geraadpleegd.