Nieuws/Buitenland
888193
Buitenland

Klacht constitutioneel hof om gebrekkige zorg

Zeven Duitsers stappen naar het Federale Constitutionele Hof met een klacht over wantoestanden in de zorg, onder meer door personeelsgebrek.

Zij achten de „mensonterende” toestanden in strijd met de grondwet die de menselijke waardigheid garandeert. Zij willen daarom dat de hoogste Duitse rechters het kabinet-Merkel bevelen de situatie in de meer dan 10.000 verzorgings- en verpleeghuizen te verbeteren.

Dit heeft de krant Süddeutsche Zeitung, die inzage heeft gehad in de pleitnota, zaterdag gemeld. Het is de eerste klacht voor het constitutioneel hof over deze materie. Klagers hekelen dat sommigen mensen in de zorg slechts eens in de 4 weken worden gedoucht. Verpleeghuisbewoners liggen urenlang in hun uitwerpselen voordat zij worden verschoond. Op noodoproepen wordt soms niet gereageerd. Medicijnen worden niet of niet regelmatig uitgedeeld.

Demente bewoners worden soms vanaf 18.00 uur in hun kamers opgesloten. Ook hekelen de klagers de praktijk van het vastbinden van mensen. Dat gebeurt in naar schatting 150.000 gevallen, veelal zonder dat een rechter daarmee heeft ingestemd. Ook zouden patiënten met medicijnen worden gekalmeerd om te kunnen bezuinigen op het personeel.

De klagers, in leeftijd variërend van 35 tot 89 jaar, benadrukken dat hun klacht zich niet tegen het verplegend personeel richt, maar tegen randvoorwaarden zoals personeelsgebrek die door de politiek zijn gecreëerd.