Nieuws/Binnenland
888709
Binnenland

Onvoldoende zorg politie voor zieke collega's

De politie deed en doet niet genoeg voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, in opdracht van de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de vakorganisaties.

Er werd gekeken naar bijna duizend dossiers van politiemedewerkers die meer dan drie maanden ziek thuiszitten. Voor langdurig zieke medewerkers geldt de Wet Verbetering Poortwachter, die erop gericht is de medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Bij de politie werd deze echter niet goed en volledig uitgevoerd.

De korpsleiding zegt zich bewust te zijn dat de begeleiding van mensen om wie het gaat „in het verleden niet in alle gevallen naar behoren is verlopen” en dat te gaan aanpassen. Zo wordt vanaf komend jaar begonnen met een landelijk verzuimvolgsysteem.